Kvoten for overføringsflyktninger økes

0Shares

Norge er ett av de få landene som mottar overføringsflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), og Norge er en av de landene som mottar flest sett i forhold til størrelsen på befolkningen og økonomien. Danmark har 500 plasser og i Sverige 1 700 plasser, men de tok bare imot 890 i fjor.

Samtidig har det i en periode kommet svært mange asylsøkere på egen hånd til Norge. Dette har ført til at flyktningene har måttet vente lenge før de kan bosettes ute i kommunene. Tallet på asylsøkere er nå gått noe ned.

– Dermed mener vi at vi allerede neste år kan øke antallet plasser for overføringsflyktninger fra UNHCR, sier kommunalminister Erna Solberg.

– Utvidelsen må skje gradvis. Regjeringen vil svare UNHCR at Norge sier seg villig til å ta ut 1 000 overføringsflyktninger i 2005, altså 250 flere enn i år. Regjeringens mål er at kvoten skal utvides til 1 500 plasser. Hvor raskt dette kan skje, må vurderes i lys av hvordan det går med bosettingen i kommunene. I løpet av 2005 vil dette vurderes nærmere, sier Solberg.

– Jeg håper situasjonen da er slik at vi kan øke mottaket for 2006 utover de 1 000. Men skal vi kunne greie det, kan det ikke være slik at et flertall av asylsøkerne som får bli i Norge, må vente mer enn seks måneder i asylmottakene. Slik er det i dag, og det er uholdbart i lengden. Utvidelsen av kvoten kan ikke komme så raskt at vi skaper større problemer for dem som sitter i mottakene og venter på å bli bosatt. Med Regjeringens opplegg håper jeg det er mulig å utvide kvoten og få til en raskere bosetting, blant annet gjennom økt integreringstilskudd, avslutter Solberg.