Uverdige forhold for asylbarn

0Shares

FNs barnekonvensjon brytes regelmessig i norske asylmottak, fastslår Redd Barna i en rapport, skriver Aftenposten. Redd Barna har lenge vært svært bekymret for de enslige mindreårige asylsøkernes levekår.

– Vi har hatt med oss flere ministere på besøk i mottakene. De har grått når vi har vist dem denne virkeligheten. Men siden har ingenting skjedd, forteller Brækken.

Nå kjenner hun seg trygg på at barneminister Laila Dåvøy og kommunalminister Erna Solberg tar affære.

– De får for første gang en bred, systematisk dokumentasjon på hvor det svikter, på at disse barna ikke får den omsorgen og beskyttelsen de har krav på ifølge FNs barnekonvensjon og norsk lov. De får også klare råd om hva som må gjøres. Anbefalinger jeg har veldig sterk tro på at de vil følge

I Redd Barna-rapporten fortelles det om brudd på retten til fysisk og psykologisk omsorg og forsørgelse. Og om brudd på retten til beskyttelse mot utnyttelse og overgrep.

“Vi var vitne til, og ble orientert om, flere situasjoner som ville blitt betraktet som tvangsbruk dersom de hadde skjedd i en barnevernsinstitusjon (trussel med kniv, slåsskamper, selvmordsforsøk). Redd Barna er bekymret for om de enslige mindreårige er like godt beskyttet mot tvang som andre barn under offentlig omsorg,” heter det i rapporten.