Asylmottak for bebuarar med særskilde behov

0Shares

Desse mottaka skal ha tilstrekkeleg med faglege ressursar, vere døgnbemanna og ha ei høveleg lokalisering i forhold til det psykiske helsevernet og andre relevante hjelpeinstansar, slik at ein betre kan følgje opp bebuarar med særskilde behov.

– Etablering av slike mottak er naudsynt og ei viktig sak for Regjeringa, seier kommunal- og regionalministar Erna Solberg.

Bakgrunnen for forslaget frå regjeringa er at mange mottak har støytt på store utfordringar knytte til bebuarar med psykiske problem og/eller med trugande eller valdeleg åtferd.