WORKSHOP OM KONFLIKTHÅNDTERING MED VEKT PÅ MULTIKULTURELL FORSTÅELSE

0Shares

Brukerettede tjenester preges av mange korte møter mellom konsulent og bruker, hvor det foregår en utveksling av informasjon som kan resultere i en konflikt. Det essensielle er å forstå konfliktenes kjennetegn, ha kunnskap om ulike trinn i konflikthåndtering, vite hvordan en kan reagere når konflikt oppstår og utvikle evnen til å se de positive sidene en konflikt innebærer. I møtet med ungdom har vi på UngInfo erfart at det kan oppstå misforståelser som gjør kommunikasjon vanskelig. Hvorvidt dette er kulturelt betinget eller ikke er det uenighet om også i fagmiljøet. Men det er ingen tvil om at det er en utfordring å formulere seg og si noe upopulært uten dermed å utløse en konflikt? Hvordan kan vi bli mer bevisst de forskjellige forutsetningene hos den enkelte bruker og oss selv før en konflikt oppstår? Dette ønsker vi nå å belyse med en workshop om konflikthåndtering med vekt på multikulturell forståelse:

Program Dag I:


Kl. 08.30- 09.00 Ankomst og registrering


Kl. 09 00- 09.30 Introduksjon og presentasjoner


Kl.09.30- 10.30 Konflikt som fenomen:

– Nødvendig og normalt

– Konfliktens mange sider


Kl.10.30- 10.45 Kort pause


Kl.10.45- 11.45 Hvordan mennesker håndterer konflikter


Kl.11.45- 12.05 Kaffepause


Kl.12.05- 13.00 Kommunikasjonsferdigheter del 1


Kl.13.00- 13.50 Lunsj


Kl.13.50- 14.50 Kommunikasjonsferdigheter del 2


Kl.14.50- 15.00 Kort pause


Kl.15.00- 16.00 Forhandlinger


Program Dag II:


Kl.09.00- 10.00 Rollespill på konflikthåndtering del 1


Kl.10.00- 10.15 Kort pause


Kl.10.15- 11.15 Rollespill på konflikthåndtering del 2


Kl.11.15- 11.45 Kaffepause


Kl.11.45- 13.00 Rollespill på konflikthåndtering del 3


Kl.13.00- 13.50 Lunsj


Kl.13.50- 14.50 En innføring i mekling som prosess


Kl.14.50- 15.00 Kort pause


Kl.15.00- 16.00 Oppsummering, evaluering og avslutningFor hvem:


Temaet er relevant for alle som arbeider med minoritetsungdom. Workshopen henvender seg spesielt til asylmottak, barnevernskontor, sosialkontor, skoler, informasjonsmedarbeidere og andre offentlige etater.Kort bakgrunnsinformasjon om UngInfo:


UngInfo er en tjeneste som skal hjelpe ungdom i alderen 15 — 26 gjennom informasjonsjungelen, til å finne seg til rette i jobb, bolig og utdanningsmarkedet. UngInfo har ca 22 000 ungdom innom kontoret per år, og andelen minoritetsungdom som bruker oss har vært økende de siste ti årene. I dag antar vi at ca. 80% av våre besøkende har annen etnisk opprinnelse enn norsk. Dette tyder på at det er et stort behov for våre tjenester hos denne gruppen. For mer informasjon se vår vedlagte brosjyre eller nettsider www.unginfo.oslo.no


Påmeldingsskjema neste side!Har du spørsmål vedrørende workshopen:

Ta kontakt med Moussa Masumbuko, tlf 22415132 eller e-post [email protected] eller Johannes Fjose Berg, samme tlf.nr, eller [email protected]


PÅMELDINGWORKSHOP OM KONFLIKTHÅNDTERING MED VEKT PÅ MULTIKULTURELL FORSTÅELSEHVOR LANGT SKAL DET GÅ FØR VI BRYR OSS?
Hvor: Vestre Aker menighet, Ullevålsveien 117B

Buss 46 og Trikk 10, 17 og 18.

Parkeringsmulighet.


Når: Onsdag – torsdag 17-18 november kl. 09.00 — 16.00


Møt opp mellom kl.08.30- 09.00 for registrering og kaffe.Deltakeravgift: 975,- (inkl. lunsj)

Deltakeravgiften overføres til kontonr: 1730 27 28488

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, UngInfo; Møllergata 3, 0179 Oslo. Merk overføring: ”Workshop konflikthåndtering”

(Overskuddet vil bli brukt til å avholde et gratis seminar for minoritetsgrupper i begynnelsen av 2005 over samme tematikk).


N.B: Antall deltagere vil bli begrenset til 30 personer!

Deltakernes navn______________________________________________________________________

Organisasjon/etat/: ________________________________________
Send påmeldingen til:


Ungdomsinformasjonen i Oslo v/ Moussa Masumbuko


Møllergata 3, 0179 Oslo


Faks: 22 42 63 71

E-post: [email protected]WORKSHOPLEDER PROFIL


Graham Dyson, Daglig leder av Senter for konflikthåndtering Født og utdannet advokat i Sør-Afrika. Arbeidet som menneskerettighetsadvokat der inntil han flyttet til Norge i 1985. Autorisert ”community and commercial dispute mediator”. Han har stor erfaring med prosjektforhandlinger og konflikthåndteringer på mange felt, inkludert olje og gass. Dyson har produsert og holdt svært mange Workshop i Norge og utlandet. Han har arbeidet i flere år på Balkan og i Øst-Europa. I Norge har Dyson laget workshops for blant andre, UDI, asylmottak, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, høyskoler, NORDEM og justisdepartementet. Dyson er styreleder for Internasjonalt kultursenter og museum (IKM).