2 millioner kroner til å stimulere etablerervirksomhet blant innvandrere

0Shares

– Det er viktig å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser. Mange innvandrere ønsker å skape sine egne arbeidsplasser, men har kanskje ikke nok kjennskap til lover, regler og andre forhold som gjør det vanskelig å starte sin egen bedrift, sier Erna Solberg.

Hovedmålgruppen er innvandrere med tilstrekkelig kunnskaper i norsk. Nettverksskapning, rådgivning, veiledning, og personlig oppfølging av den enkelte deltaker vil være sentrale elementer. Evaluering og videreformidling av erfaringer, metodikk og resultater skal inngå som en del av forsøket.