Innvandrer-mytene

0Shares

Forsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå tar et oppgjør med mytene omkring integrering av innvandrere i Norge. Svartmaling gir et feilaktig bilde, hevder Østby, skriver Dagsavisen.


— Både politikere som er negative til innvandring og politikere som er veldig positive til innvandring synes å være enige om én ting, nemlig at norsk innvandringspolitikk per i dag har mislyktes i å integrere innvandrerne. Men begge tar feil. Integrering i Norge er ikke et mislykket prosjekt, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå, Lars Østby.

I et nytt forskningsnotat på 300 sider, som Østby presenterer i dag, tar han et oppgjør med en rekke myter om norsk integrering.

— Svartmalingen som i dag bedrives fra høyre til venstre ser ikke nyansene i bildet, og er basert på en rekke faktiske feil. Det er veldig stor forskjell på graden av integrering om man sammenligner innvandrere fra første og annen generasjon, sier Østby.


Ved å skille mellom nettopp første og annen generasjons innvandrere, og gå nøyere inn i statistikken ved å forske på sammenhengen bak tallene, mener Østby han har kunnet avlive flere av mytene om innvandrere i Norge:

Myte: Innvandrerkvinner føder barn mye tidligere enn gjennomsnittet i Norge.

Fakta: 20 prosent av kvinnene i Norge føder før fylte 22 år, og mens det samme tallet er 40 prosent for innvandrere som nylig har kommet til landet, er tallet lavere enn gjennomsnittet for innvandrerkvinner av 2. generasjon, på 19 prosent.

Myte: Innvandrere har mye lavere utdannelse enn etniske nordmenn.

Fakta: Det stemmer for noen grupper, mens flere andre grupper har i gjennomsnitt høyere utdannelse. Det gjelder innvandrere fra Filippinene, India, Kina, Polen og Russland.

Myte: Arbeidsledigheten er mye høyere blant innvandrere enn blant gjennomsnittet.

Fakta: Arbeidsledigheten er fra tre til fem ganger så høy blant innvandrere fra 1. generasjon, men bare en halv gang så høy for 2. generasjon.

Myte: Innvandrere tjener veldig mye dårligere enn gjennomsnittet.

Fakta: Gjennomsnittet i samlet inntekt etter skatt for gifte par i Norge er på 430.000 kroner i året. Mens det for par med innvandrerbakgrunn er nede på 350.000 kroner for 1. generasjon, er de født i Norge i ferd med å tette gapet med et gjennomsnitt på 407.000 kroner i året.

Myte: Innvandrere gifter seg i mye yngre alder.

Fakta: Veldig få innvandrere inngår samboerskap før de eventuelt gifter seg, mens det blant etniske nordmenn har vært en voldsom endring her. Ser man derimot på alder ved par-dannelse i form av både samboerskap og ekteskap kommer etniske nordmenn og innvandrere omtrent likt ut.

Myte: Eldre innvandrere bor hos sine familier.

Fakta: Blant menn over 65 er det like mange som bor alene blant etniske nordmenn og innvandrere: 25 prosent.


Østby underslår ikke at det likevel finnes flere problemer blant innvandrerbefolkningen, enn blant etniske nordmenn.

— Det stemmer at visse grupper sliter, men det gjelder særlig de som har vært her en kort stund, eller kommer fra krigsherjede land. Man må gi dette tid, sier Østby.

Han advarer også mot sammenligninger med for eksempel USA og Canada, der det stort sett har kommet arbeidsinnvandrere.

— Norge har tatt imot mange flyktninger, med mer komplekse problemer. Hvis målet er at alle innvandrere skal bli kopier av etniske nordmenn, så har man ikke lykkes. Men hvis målet er at de på sikt skal integreres i Norge, så er man kommet et langt stykke på vei, selv om det gjenstår en del, sier Østby.