Homofile innvandreres rett til verdighet

Funn i ny rapport viser at somaliere føler seg ekskludert. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Goeun Bae
Et bredt tilbud om aktiviteter og oppfølging for homofile innvandrere er viktig. En felles innsats fra politiske myndigheter, organisasjoner, politi og enkeltmennesker må til for å bedre situasjonen.
0Shares

Alle homofile som har vokst opp med seksuelt misbruk som barn vil før eller senere i voksen alder oppleve stress og desperasjon i forhold til sin legning. Tankene deres er mer eller mindre kaotiske i forhold til deres preferanser seksuelt der skam, negativt selvbilde og angst er sentrale begreper. Minnene kan være vonde og oppleves fremmedgjørende i forhold til egen seksualitet og hemme konsentrasjonsevne og personlig vekst.

Tanker og følelser kan oppta en så sterkt at natt blir til dag, og dag blir til natt. Døgnet snus på hodet med søvnproblemer og nedsatt funksjonsevne. Er man i konflikt med seg selv er sjansene for å komme i konflikt med familien og resten av samfunnet desto større. Noen velger da å bryte med familien og begynne livet på nytt alene langt unna sine slektninger.

Giftes bort
Når man er veldig ung og familien oppdager at barnet deres er annerledes i forhold til andre, begynner de å planlegge hvordan de skal gifte det bort. Religion og tradisjon presser foreldrene til å iverksette slike tiltak tidlig for å verne om familiens ære.

Slike giftermål inngås i all hovedsak innen familien – det vil si en kusine kan giftes bort til en fetter etter puberteten. Ifølge tradisjon og religion er det viktig at en gifter seg innen familien og ikke involverer andre familier.

Når man går i byen her i Oslo (eller andre byen i verden) og man er litt feminin, kan folk rope skjellsord etter en som for eksempel ”jævla homse” og andre negative ting. Men samtidig kan en påfallende inkonsekvens gjøre seg gjeldende, da en person i påsyn av andre kan spytte på deg, men om en er alene med vedkommende vil han gjerne klå på deg. En kan derfor lure på om de mest utagerende homofobe personene egentlig sliter med seg selv og sine egne forvirrende impulser? Impulser som religion og familie har pålagt vedkommende å ta avstand fra?

Normalt og lovlig
I Norge er retten til å elske en person av samme kjønn beskyttet ved lov. Kjærlighet mellom to av samme kjønn er normalisert i lovverket, men praksis ute i det virkelige liv er ikke kommet så langt ennå. Det er derfor viktig at en kan inngå vennskap med hvem en vil uten at omgivelsene behøver å bry seg. Denne friheten og respekten vil gjøre verden til et bedre sted for alle parter.

Media er opptatt av homofile innvandrere, og de som tør å stå fram får stundom talt sin sak i media. LLH, Skeiv verden, Skeiv Ungdom og SEIF har tilbud om hjelp til homofile innvandrere. Særlig Skeiv Verden er flink til å invitere til party og gi tilbud om et sosialt fellesskap.

Det er positivt at media setter fokus på homofile innvandrere og deres problemer. Kanskje våre problemer ikke er så veldig forskjellig fra problemene til etniske nordmenn? Viktig er det i alle fall å jobbe mot fordommer og blind vold!

Psykolog er viktig for homofile når det handler om psykisk helse og behov for å samtale om sine problemer og lufte sine frustrasjoner. Helsesektoren er også viktig for å informere om overførbare sykdommer og tilby tester for kjønnssykdommer og medisiner dersom noen trenger behandling. Alle homofile har kanskje ikke et nettverk. Da er det viktig at de i det minste vet om hjelpetelefonen!

Samarbeid mot dobbeltdiskrimineringen
Ved flere anledninger i de siste årene har myndighetene hatt møter med homofile innvandrere og gått inn for en samarbeidslinje. Ved å høre på våre erfaringer ti9lbyr de hjelp og prøver å legge forholdene best mulig til rette for oss. For oss er det viktig å føle at også politikerne tar oss på alvor.

Som homofile innvandrere kan vi bli utsatt for dobbel diskriminering – ikke bare er vi innvandrere, men vi er homofile også! Politiet gjør en innsats mot trakassering av homofile, men kan ikke hindre alle homofobe mennesker i å begå voldshandlinger. Rasisme og blind vold er en realitet, men politiets inngripen og deres klare standpunkt om å prioritere slike saker håper jeg demper forekomstene noe! Slik situasjonen er i dag er det nok likevel en fordel for homofile å gjennomgå et selvforsvarskurs for bedre å kunne ta vare på egen sikkerhet.