Når staten stjeler

Stortingsgruppene til samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger.
Staten oppretter alibiprosjekter på bekostning av frivillig sektor.
0Shares

Den europeiske språkprisen European Language Label gikk i år for
prosjektet «Mitt språk – ditt språk» ved det flerspråklige biblioteket
som er en avdeling av Deichmanske bibliotek. Det flerspråklige
biblioteket driver også en nettjeneste, Bazar, rettet mot ny
innvandrere. «Bazar er en utmerket nettjeneste som gir nyttig
informasjon på ulike språk,» ifølge juryen. Men eksistens har ikke vært
uten kamp. Paradoksalt nok måtte det kommunalt-eide prosjektet
konkurrere med et statlig tiltak.

Bazar hadde store ambisjoner
og lite midler. De ønsket å lage katalog, en fullstendig tilbud til
etniske minoriteter. Tjenesten har fått midler fra ABM-utvikling, Fritt
Ord og Deichmanske bibliotek til å utvikle nettstedet. Så ble
Integrerings – og mangfoldsdirektoratet opprettet i 2006, og
direktoratet viste muskler på dette feltet. Direktoratet spyttet inn
penger i en ny nettjeneste, mangfoldskilden.no som direktoratet selv
ville drive. Etter kort tid viste det seg av prosjektet var mislykket,
det var få innvandrere som registrerte seg i denne katalogen, og
prosjektet ble lagt ned. Bazar drives fortsatt, og får ikke midler fra
direktoratet.

Morsmal.org er en nettside som drives av
frivillige som jobber med morsmålsundervisning. Nettstedets redaktør On
Elpeleg er en ildsjel som i mange år oppdaterte nettsiden og jobbet for
morsmålsundervisning på skolen. I fjor valgte Utdanningsdirektoratet å
lansere en nettside under adressen morsmal.no. «Det er ikke hver dag
staten stjeler ideer, navn og konsepter fra andre,» sa On Elpeleg til
digi.no. Han omtalte direktoratets nye nettportal som en konkurrent og
en tvilling eller kopi av sitt eget morsmal.org.

Morsmal.org
ble etablert i 2003 og presenterer seg som «en flerspråklig
informasjonsportal og møtested for tospråklige forskere, lærere,
foreldre og elever». Den nye offentlige portalen morsmal.no oppgir at de
skal være «et møtested for morsmålslærere, elever og foreldre (…) med
læringsressurser i det aktuelle morsmålet og informasjon om
morsmålsopplæring».

Stjeling av ide, navn og konsepter er ikke
noe som bare skjer i integreringsfeltet. Det skjer hele tiden også i
andre felter og i andre sammenhenger. Det er heller ikke nødvendigvis
negativt å la seg inspirere av andres ideer. «Vi må bli flinkere til å
stjele ideer,» uttalte instituttsjef for petroleumsteknologi og anvendt
geofysikk på NTNU, Jon Kleppe. En hel delegasjon reiste til London for å
la seg inspirere.

Eksemplene ovenfor illustrerer hvordan
staten enkelte ganger bevisst overkjører interesseorganisasjoner eller
andre aktører for å skaffe seg et alibiprosjekt om det være seg
utdanningsfelt, integreringsfelt eller miljø. Ifølge
utdanningsdirektoratet var nettsiden deres et resultat av et oppdrag de
har fått tildelt av Kunnskapsdepartementet. Departementet var flere
ganger kritisert for manglende oppmerksomhet rundt morsmålsopplæring.
Det er store politiske uenigheter selv innad i SV om
morsmålsopplæringen, og for departementet er det viktig å ha et prosjekt
å vise til for å tilfredsstille enkelte krefter i SV som i lengre tid
kjempet for morsmålsopplæring.

Aktører i frivillig sektor gjør
en stor innsats i det norske samfunnet. De gjør mange og gode prosjekter
for lite penger. Dette ser vi særlig i integreringsfeltet. Et
multikulturelt foreningsliv kan bidra til økt integrasjon, konkluderer
Guro Ødegård fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) i den ferske
rapporten «Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn». Staten og
statseide virksomheter bør heller gi midlene til aktører i frivillig
sektor eller andre relevante aktører til å drive slike prosjekter i
stedet for å være eiesyk.

Opprinnelig publisert i Klassekampen 6.november.