Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet i dag det nye nasjonale tolkeregisteret.

Kjære integreringsminister Guri Melby,

Torsdag ettermiddag lanserte helseministeren Smittestopp-appen. – Digital kompetanse gir oss et fortrinn, sier helseminister Bent Høie (H). At Norge er et samfunn med høy digital kompetanse, gjør at appen Smittestopp egner seg godt i Norge, sier han. Mensddenne lanseringen pågikk, jobbet vi i Utropredaksjonen med en sak som viste at det Høie sa bare stemte delvis: En del innvandrere opplever språkproblemer, og det gjør det verre at de må ha høy digital kunnskap. 

Nå har du akkurat gitt 6,6 millioner til store majoritetsorganisasjoner for å informere innvandrere om korona. Din statssekretær argumenterte at tilskuddet ble gitt til «etablerte mottakere som har stor kapasitet, nettverk og som kan sette i gang tiltak raskt.» Denne uken har du satt av ytterligere 10 millioner kroner hvor innvandrerorganisasjoner kan søke. Vel og bra. Men hvem skal opplyse om Smittestopp-appen til innvandrere? De 10 millionene som kan søkes på har søknadsfrist 28. april. Det betyr at aktiviteter mest sannsynlig ikke kommer i gang før i mai / juni. De store frivillige organisasjoner trenger tid for å oversette, kvalitetssikre og trykke infomateriell, og deretter tar det noen uker før distribusjonen. Og de lykkes bare hvis de kjenner til Facebook-gruppa som somaliere bruker, Viber-gruppen tamiler bruker, nettsidene polakkene frekventerer, moskeen norskpakistanere besøker osv. Hvor stor sannsynlighet er det at de lykkes i løpet av neste to ukene?

Enkelte ganger må informasjon ut fort. Det kan være krisetelefon som lanseres, Smitteapp for å stoppe smitte, lovendringer knyttet til permittering, nye krav for opphold, nye regler hos NAV osv. Utenom avisen Utrop, har vi ingen store nasjonale innvandrerorganisasjoner med etablerte kanaler mot flere innvandrergrupper. Årsaken til dette er, etter min erfaring i feltet gjennom 20 år, at både Høyre-regjeringen (2001-2005) og deretter Ap-regjering (2005-2013) systematisk har nedbygget innvandrerorganisasjonene kraftig fordi man fryktet det gikk på bekostning av integreringen. Konsekvensen av dette ser vi i dag. 

Dessverre er det fremdeles slik at vi i avisen Utrop, som forøvrig også er en frivillig organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret, opplever at myndighetene ikke bidrar nok til organisasjonsbygging, stabilitet og forutsigbarhet. Utrop når fram til over 100 000 lesere hver måned over hele Norge, og vår satsing på nyheter og informasjon på lettnorsk gjør at også de som ikke kan godt norsk leser og holder seg oppdatert, samt at produktet blir brukt på norskopplæringssentre rundt om i landet.

Midt under debatten om mangelen på informasjon om korona til innvandrere valgte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1.april å avslå søknad om nettopp informasjon til innvandrere med den begrunnelsen at det Utrop skrev på lettnorsk var redaksjonelt stoff. Ja, du leste riktig. La oss gå tilbake til Smittestopp-appen. Hvis Utrop hadde skrevet en nyhetssak om denne appen på et enklere språk, formidlet det til innvandrerbefolkningen, så vil det etter IMDis logikk bety “redaksjonelt stoff”, og dermed mener de at tilskudd ikke skal gis? Jeg antar du skjønner hvor tåpelig dette høres. 

Jeg skriver dette i frustrasjon, Melby. På den ene siden er det skrikende behov for å dekke innvandrerbefolkningens informasjonsbehov, og på andre siden kjemper vi en kamp mot de tre alternative mediene som manipulerer informasjon, sprer falske nyheter og forsøpler innvandrings- og integreringsdebatten. Og det er spesielt muslimer det går ut over. En av dem, Human Rights Service (HRS) får støtte fra din regjering. I tillegg til denne statsstøtten, får de store summer i boksalg og private donasjoner, slik at deres driftsinntekter alene er det dobbelt av hva Utrop får fra staten. Og det forventes at vi skal ta til motmæle mot alle de tre alternative nettsidene? 

Vi er maktesløse. Vi er i en krevende tid i mediefeltet. Og vi står alene. Skal myndighetene bidra til å bygge en sterk organisasjon med forutsigbare vilkår, er det nå det må gjøres. Hvis Utrop skal bli en etablert mottakere med stor kapasitet, nettverk og som kan sette i gang tiltak raskt må det til et vesentlig løft og en skikkelig tillitserklæring nå. Så skal jeg fortelle deg med hånden på hjertet, da vil Utrop bidra vesentlig i å endre Norge.