Hva er en norsk muslim?

Den nye app-en forteller muslimer når de skal be. Arkivfoto.
Det bor nesten 200.000 muslimer i Norge, men likevel er det veldig mange nordmenn som ikke kjenner noen.
0Shares
Avatar
Latest posts by Arslan Younus (see all)

Grunnen er at de fleste norske muslimer bor i byene på Østlandet. Det fører til at de som ikke bor i de byene, ikke har noe særlig kjennskap til muslimene. De kjenner oss kun gjennom media.

Og hva slags muslimer skriver avisene om? De er jo ute etter nyheter, og den gode muslimen er tross alt ikke en nyhet. Den lovlydige muslimen som studerer,jobber, passer på familie, drar på trening, har norske, ikke-muslimske venner osv er ikke en nyhet. Muslimer det skrives om, er de slemme. De kriminelle, de som ikke liker Norge og norsk kultur, de som ikke passer inn i det norske samfunnet på en eller annen måte.

Derfor tror mange at det er det som er normen blant norske muslimer. «Muslimer er kriminelle, og de liker ikke Norge, nordmenn og norsk kultur. Vi leser jo om det i avisa hele tiden».  Ja, man leser om dem i avisen hele tiden. Men det er fordi avisene kun skriver om dem. Hva slags ikke-muslimske nordmenn leser vi om i avisen? Tar vi vekk sporten og underholdningsnyhetene, så er det ikke så mange positive nyheter vi leser om nordmenn heller.

Skjevt bilde
Baserer man sitt syn på muslimer på det man leser i nyhetene, så får man et skjevt bilde. Man får kun med seg en del av bildet. Jeg liker ikke at det er så mange av mine landsmenn (ja, nordmenn er mine landsmenn) som misliker meg og tror jeg har holdninger og meninger som jeg ikke har. Derfor føler jeg at det er viktig at jeg skriver noen ord om akkurat dette.

Ser man en norsk muslim på gata, vil han/hun ikke skille seg ut noe nevneverdig. Den eneste måten personen vil skille seg ut på, er hudfargen, da de fleste kommer opprinnelig fra land med varmere klima enn Norge. Utenom dette er det ikke så stor forskjell på norske muslimer og alle andre nordmenn. Våre foreldre kom ikke til Norge for å ta over landet, for å sitte hjemme og motta penger fra NAV, islamisere Norge eller lignende. De kom hit fordi de ville gi barna sine en bedre fremtid enn den de trodde vi ville få i deres hjemland. De jobbet, og fortsetter å jobbe hardt for at vi fikk det livet de ønsket.

Lever “norsk”
Det har vi gjort, og det er vi glad for. I dag lever de fleste muslimer som alle andre nordmenn. Vi studerer på norske universiteter og høyskoler, vi jobber, vårebarn går i barnehagen og snakker flytende norsk, vi har norske kollegaer og venner, vi har familie vi er glad i, vi har naboer vi har god kontakt med osv. På 17. mai løfter vi det norske flagget høyt og er stolte over landet vårt.Våre barn går i tog og synger norske patriotiske sanger, mens vi kler på oss finstasen for å gå og støtte og heie på dem. Vi er selv vokst opp med de samme sangene som våre barn synger nå. Reiser vi til utlandet, er vi stolte over å fortelle andre at vi kommer fra Norge.

Mange nordmenn tror at norske muslimer ikke liker Norge, at vi ser ned på det norske samfunnet og nordmenn, at våre skjeggete menn synes alle norske jenter er horer, mens de selv banker opp konene sine som ble tvangsgiftet med dem, at vi snylter på den norske velferdsstaten istedenfor å jobbe, at vi ikke vil lære oss norsk. At våre kvinner blir banket opp av alle mennene i hjemmet, at våre kvinner blir tvunget å kle seg i heldekkende klær, at våre kvinner blir tvunget til å gifte seg med en de ikke liker, og så videre.

Ja, disse overnevnte muslimene finnes. Det er synd, men de gjør det. Og tro meg når jeg sier at vi, resten av norske muslimer, ikke liker at de finnes. Det er ikke så mye jeg som norsk muslim kan gjøre med kriminelle mennesker som tilfeldigvis også er muslimer. De fleste av oss har ingen kontakt med dem, og har ingen mulighet for å stoppe dem.

Lite representative
Det jeg vil med dette, er ikke å overbevise noen om at slike muslimer ikke finnes. De finnes, dessverre for oss alle. Men det jeg vil, er å prøve å forklare at de ikke er representative for oss. Vi er ikke som dem. Selv om vi er muslimer som kommer fra andre deler av verden med en religion som tradisjonelt sett ikke tilhører Europa, så er vi som alle andre mennesker. Vi ønsker ikke konflikter,men å leve i fred med vår(e) familie, venner og våre omgivelser.

Man vil finne muslimer som er drosjesjåfører, lagermedarbeidere, fabrikkmedarbeidere, vaskehjelpere, leger, ingeniører, advokater, politifolk, politikere,skuespillere, gründere osv. Man finner dem overalt i samfunnet, uten at man legger merke til dem. Grunnen til at man ikke legger merke til dem, er at de ikke skiller seg ut nevneverdig fra resten av befolkningen. Og derfor hører man heller ikke om dem i avisene og i nyhetene ellers.

Vi skiller oss ikke ut fordi vi er norske muslimer, mennesker som er glad i Norge og ser på Norge som sitt hjem, sitt hjemland.