Åpent brev til Europakommisjonens president

Kastrup togstasjon er siste stopp før passeringen av svenskegrensen på Øresundsbroen. Etter den siste tids innstramninger og ID-kontroller sammenlignes denne med Berlin-muren. Som følge av de svenske kontrollene har også danskene innført ID-kontroll på sin grense mot Tyskland.
Foto: J. Cornelius
Om byggingen av en ulovlig grensepost midt i min by.
0Shares

Jean-Claude Juncker
President
Europakommisjonen
Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Kjære herr Juncker,

Jeg skriver til deg i en sak av største betydning for borgerne i Stor-København, Skandinavias største byregion (med 3,6 millioner innbyggere). Riksdagen i Sverige hastevedtar i dag – uten diskusjon – lovgivning som skal etablere en permanent grensepost midt i vår by i en periode av 3 år, i strid med Europatraktatene og Schengen-reglene. Innføringen av timelange grensekontroller vil gjøre det umulig for 75 000 reisende, inkludert 25 000 daglige pendlere, å leve sine liv på en normal måte. Jeg reiser fra mitt hjem i Malmø (på den svenske siden av grensen) til København hver dag. Turen tar 25-50 minutter, og gjør det mulig for meg å nå mine tre arbeidsplasser i København.

I et lovforslag med tittelen “Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” (tilgjengelig på http://bit.ly/1lObllK), ønsker den svenske regjering tillatelse til å tvinge transportselskaper til å gjennomføre en ekstraordinær passkontroll av passasjerer før de får lov å gå ombord på et transportmiddel på vei mot Sverige. Det er kanskje mulig å gjennomføre denne kontrollen på visse ferger og langdistansebusser, men det vil være umulig når 75 000 mennesker reiser innen et storbyområde som Øresundsregionen, hvor en stor del av territoriet er under svensk jurisdiksjon.

Den svenske regjeringen innførte – i tråd med Schengen-reglene – ekstraordinære grensekontroller på Hyllie stasjon (den første togstasjonen på den svenske siden av byen) 12. november. Ordningen er forlenget til 11. desember 2015. Siden da har strømmen av flyktninger nesten stoppet helt opp. Det kan ikke hevdes at “en ekstraordinær trussel mot den offentlige orden” eksisterer i området, siden svært få flyktninger nå prøver å krysse grensen. I tråd med praksisen i Schengen-landene, bør ekstraordinære grensekontroller kunne gjennomføres smidig ombord på toget, og uten sjenanse for passasjerene.

Eksternlektor Nils G. Indahl tilbringer jobbtiden sin i København og botiden sin i Malmø. Til daglig krysser han grensen mellom de to landene. Han er nå bekymret over det som var ment å være ekstraordinære grensekontroller, som han nå mener går langt over
Foto : Privat

Innføringen av lovgivning i Norge, Danmark og Sverige som utsteder drakoniske bøter til transportselskaper som ikke gjennomfører grensekontroll, er et brudd med den europeiske lovgivningens ånd og bokstav. Byggingen av en permanent grensebom på Copenhagen Airport togstasjon er et skandaløst brudd mot våre rettigheter som borgere av Den europeiske union. Det vil bety slutten på vår mulighet til å studere, arbeide og leve i vår storbyregion.

Jeg oppfordrer deg derfor til å bruke alle dine tilgjengelige midler til å iverksette en gjennomgang av den svenske unntakslovgivningen, såvel som den danske og norske transportlovgivningen, en umiddelbart inspeksjon av statenes overholdelse av Schengen-reglene i Øresundsregionen, samt handle nå for å bevare Europas grensefrie område.

Nils G. Indahl er ekstern lektor og cand. scient. pol. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling i Københavns Universitet. Utrop har fått anledning til å republisere brevet, som ble først lagt ut på Indahls Facebook-side.