Kutt i fri rettshjelp til asylsøkere

 
Foto: Reynir Johannesson/FrP
Nå må asylsøkere betale for å klage på vedtak fra UDI. 

En asylsøker som får avslag av Utlendingsdirektoratet (UDI), har som hovedregel rett til et bestemt antall timer kostnadsfri advokatbistand dersom vedkommende ønsker å klage til Utlendingsnemnda. Dette blir det slutt på nå.

Innstramningen som justisminister Anders Anundsen (FrP) har vedtatt betyr at asylsøkere ikke har ret på friretthjelp når asylsøknaden er nektet realitetsbehandlet fordi asylsøkeren har fått beskyttelse i et annet land eller vedkommende har hatt opphold i et land eller område hvor vedkommende ikke var forfulgt.

Dersom en utlending ønsker å klage på et vedtak, og vil la seg bistå av advokat, må vedkommende altså dekke advokatutgiftene selv. Etter søknad kan det unntaksvis bli innvilget fritt rettsråd i medhold av rettshjelplovens alminnelige bestemmelser, dersom det foreligger et særskilt behov.

Innstramningen vil gjelde personer som søker asyl fra og med 8. desember 2015, og ikke de som allerede har fremsatt en asylsøknad. Regelendringen berører ikke enslige, mindreårige asylsøkere, som har rett til fritt rettshjelp også før Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken.»

– Dette er en fornuftig forskriftsendring som vil avlaste et meget presset system, men også spare samfunnet for penger, sier innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari (FrP).