Kommentar

Betal asylsøkerne for å dra tilbake

Det koster 1,4 millioner kroner å integrere en innvandrer over seks år. Ofte får de jobb før det har gått så langt tid og betaler skatt på lik linje med andre som er født og oppvokst i Norge.
Foto: Illusstrasjon
Hvis myndighetene tilbydde asylsøkerne omtrent 150.000 kr, hvor mange av dem ville valgt å dra hjem frivillig?
0Shares

Min far kom til Norge for 29 år siden som asylsøker. Han fikk innvilget asylsøknaden og fikk hente resten av familien til Norge. Bare det at det var krig i hjemlandet var nok. I dag er situasjonen en annen. Krig i hjemlandet gir ikke rett til asyl automatisk. Nå har vi mange tusen asylsøkere som følge av krigen i Syria som kanskje ikke får innvilget asylsøknaden, men som heller ikke kan returneres tilbake fordi det ikke er trygt der. Myndighetene vurderer å innvilge midlertidig opphold, og sende tilbake asylsøkerne hvis situasjonen i hjemlandet forbedrer seg. Men det blir ikke en enkel oppgave.

Det skal bli flere og vanskelige deportasjoner i framtiden, ifølge eksperter. Asylprosessen tar flere år, og jo lengre tid det går fram til endelig avklaring, desto vanskeligere blir det å tvangsreturnere. Asylsøkerne blir integrert i lokalsamfunnet, får seg jobb, et sted å bo, det fødes barn i Norge og som vokser opp her, og så skal man rive i stykker alt sammen, og politiet må dra familiene ut av sitt lokalmiljø og uttransportere dem?

Min fars poeng
Hva skal til for å få asylsøkerne til å dra hjem frivillig om det er trygt i hjemlandet? Jeg spurte min far. Tenk deg at du har vært i Norge noen år, og myndighetene tilbyr deg penger, mye penger, for å dra hjem. Ville du gjort det? Han tenker og svarer: Ja, men det kommer på hvor mye penger de tilbyr. Han har et poeng. Asylsøkerne kommer til Norge, ikke ene og alene fordi det er krig i hjemlandet, men også fordi de ser etter et sted hvor de har en god framtid. Denne kan skapes i hjemlandet, i andre deler av landet som er trygt, eller nabolandet om de hadde mye nok penger.

Ifølge overslag fra utlendingsmyndighetene koster det 1,4 millioner å integrere en innvandrer over seks år. Kostnader til registrering ved ankomst, tolk, asylmottak i et år, bosetting, norskopplæring i norsk og samfunnskunnskap og integreringstilskudd til kommunen. I løpet av disse årene skal altså asylsøkeren ha funnet en jobb og starte å betale skatt.

Betaler det samme i dag
I dag betaler IOM 15-20.000 kr ved frivillig retur, i tillegg til flybilletter. Dette beløpet er for lavt. Dersom asylsøkeren får avslag, koster det 66.000 kr for én tvangsretur. I mellomtiden kan asylsøkeren har bodd i asylmottak, anslagsvis i seks måneder, noe som koster ca 80.000 kr. Så hvis man tilbød asylsøkerne omtrent 150.000 kr, hvor mange av dem ville valgt å dra hjem frivillig? Dersom asylsøkeren betaler skatt fra arbeidet under det midlertidige oppholdet, kan deler av dette betales tilbake. I så fall snakker vi om et beløp som er mye høyere. Jeg er sikker på at mange ville dratt hjem frivillig om beløpet var høyere. I stedet for tvangsretur, tilby heller pengene til asylsøkerne så reiser de hjem på egen hånd.