Å være mor til en homofil gutt er Guds velsignelse

Lily Bandehy mener debatten om islam er viktig å ta og at den må kunne føres fritt uten at man skal være redd for å bli stemplet som "islamhater"

Jeg takker min barmhjertige Gud for at en av mine sønner er homofil, og jeg er stolt av ham.

Han er det mest omsorgsfulle mennesket jeg kjenner. Når verden er trist og alt er mørkt i hodet mitt, er hans arm åpen og hans kjærlighet er lyset i mitt liv. Han er seg selv, en homofil gutt.

«Avvikeren» skal pines, drepes, steines til døde
Å være seg selv er en lang og smertefull vei for alle uansett legning, kjønn eller hudfarge. Kulturen er preget av båser. Båsene er trange. Målene er snevre, kravene er stilt. Alt annet er «avvik».

Hva er normalt? Det preges av tid, kultur og ikke minst religion. Der religionen står sterkt, er grensene mellom avvik og normalitet skarpere.

Kjærlighet og sex er blitt definert som «normalt» mellom mann og kvinne. Alt annet er «avvik». Og «avvikeren» skal pines, drepes, henrettes, steines til døde.

Vi gjør våre barn til mobbere og mobbeofre
Straffemetodene ble beskrevet av profetene i utallige sitater i de «hellige» bøkene fra mer enn tusen år tilbake, og ble bevart av «lærde» menn.

Vi lærer barna våre ikke å være seg selv fordi vi ønsker at de blir lykkelige og akseptert. Vi gjør våre barn til mobbere og mobbeofre.

Så blir det vanskelig for dem å være den de er. Og det blir vanskeligere hvis de har en legning som beskrives som «synd», hvis de tråkker på et «hellig» vers som ble skrevet av en «hellig» mann langt tilbake.

Min sønn var sterk nok til å være seg selv. Men han har en plikt som forbilde for mange ungdommer i samme situasjon. Plikt til å bane vei for andre, slik at neste generasjonen ikke går gjennom samme smerte.

Viktig at vårt liv kan påvirke andres liv
Livet er ikke bare å bli født og og deretter å dø, verken for ham eller meg. Det er ikke viktig når vi dør og hvordan vi dør, men det er viktig at vårt liv kan påvirke andres liv.

Jeg, som mor, har elsket ham hele tiden som han er, og hver kveld når jeg skal legge meg, ber jeg for mine barn og takker Gud for at min sønn er homofil.

Jeg ber Gud støtte ham, og jeg ber Gud tilgi sine tre store profeter for all deres forakt for homofile og kvinner.

Jeg ber Gud tilgi dem for alle kvinnene som ble giftet bort som barn, ble steinet og ble drept. Alle ufødte eller nyfødte barn som ble drept fordi de var barn av nonner og ble begravd under marmorsteinene rundt kirken i all hemmelighet.

Jeg ber Gud tilgi alle prester og imamer for alle voldtektene de har gjort i det hellige kirkerommet eller i moskeen.

Jeg ber Gud å tilgi de tre profetene for alle grusomhetene, volden, diskrimineringen og kriger de la grunnlaget for.

Til slutt ber jeg Gud hjelpe våre lærde i de tre store religionene, slik at de forteller sannheten.

Individet er hellig som det er
La dem ikke stoppe debatten pga at kirkerommet er hellig eller Koranen er hellig. De må åpne øynene og forstå at individet er hellig som det er: Hvis de virkelig tror på Gud, må de forstå at alle mennesker, uansett hudfarge eller opprinnelse eller seksuell legning, er skapt av Gud.

Når Gud aksepterer oss og skapte oss, hvorfor skal de lærde i tre religioner diskriminere oss?

Individet er hellig! Ikke en bok av papir eller et rom av steiner som er bygd av mennesker.

Hvorfor forteller ingen prester og imamer at da Sodoma ble brent ned og profeten Lot og familien hans dro ut av byen og overnattet i en fjellhule, hadde Lot sex med eldste datteren første natt og sex med den yngste andre natt? Er ikke sex mellom far og datter forbudt i alle religioner?
Hvorfor stopper dere alt der tvilen begynner?

I Skapelsen forteller dere om Adam og Eva og de to sønnene. Da Kain drepte sin bror, var det bare ham og mor og far. De hadde ingen jenter. Hvem hadde sex med hvem, slik at det ble menneskestamme ut av det?

Hvorfor stopper dere alt der tvilen begynner?
Hvorfor forteller dere ikke hvor smertefullt det er for den lille jenta når en gammel profet forlover seg med en syvåring og gifter seg med henne som niåring?

Jeg ber om at det tennes lys i hver eneste kirke og katedral og hver moské og helligdom rundt i verden for å be om tilgivelse for de lærde menn og deres tre profeter.

Men jeg tror ikke at alt som skjer i Guds navn, blir tilgitt. Hans skapelser, individer i sin helhet, er hellige.

Jeg takker min kjærlige Gud for at min sønn er homofil. Jeg er mer stolt av ham enn av min profet.

Opprinnelig lagt ut på Bandehys blogg. Republisert i sin helhet på utrop.no med hennes tillatelse.