HRS presenterte 15 år gammel sak som dagsfersk

Det er èn hake ved denne saken. Den er 15 år gammel.
Foto: Faksimile
«1 000 ankom Italia i går» skrev Hege Storhaug i HRS. Det viser seg at hun siterte fra en 15 år gammel sak. 
0Shares

“Migranter truet med å drepe sine barn” meldte Hege Storhaug i en kort artikkel på Human Rights Service sine nettsider fredag kveld.

Artikkelen består i all hovedsak av direkte (uoversatte) sitater fra en Daily Mail-artikkel, der det fortelles om hvordan den italienske kystvakten avskar en båt med omlag tusen migranter (hovedsaklig irakiske kurdere) og hvordan flere av foreldrene ombord på båten (ifølge en ikke navngitt talsmann for kystvakten) truet med å slippe barna sine over bord inntil de fikk forsikringer om at de ville bli eskortert til land i Italia og ikke bortvist.

Storhaug skriver selv at «Ord mangler» i møte med en slik oppførsel, og nøyer seg med å tilføye noen få setninger i kjent retorisk stil («Invasjonen fortsetter«, «Kulturkollisjonen er total» etc.) En av de få faktaopplysninger som hun fremsetter for egen regning, er at dette var noe som skjedde dagen i forveien: «1 000 ankom Italia i går.»

Grunnlaget for dette synes å være simpelthen at Daily Mail-artikkelen snakker om at dette skjedde «yesterday» – men denne artikkelen mangler enhver datering, slik at det ikke er mulig å se om saken faktisk er så dagsfersk som Storhaug legger til grunn.

Det er i seg selv betenkelig lemfeldig å bare anta at en nettartikkel er fra samme dag når den overhodet ikke er datert – og enda mer når teksten inneholder klare indikasjoner på at dette ikke kan være tilfelle. Daily Mail viser for eksempel til at «Last week government officials said 3,000 illegal immigrants had been intercepted in the first two months of this year and warned of a new influx in the spring» – utsagn som det er temmelig ulogisk at italienske myndigheter skulle kommet med i oktober/november. Når man dertil rapporterer om at «intelligence services had been monitoring the ship since March 12«, virker det ytterligere usannsynlig at denne overvåkningen skulle ha pågått helt til senhøsten.

Og ikke nok med det: Kilden til denne siste opplysningen er den italienske innenriksministeren «Claudia Scajola» – og selv om Daily Mail har stavet «Claudio» feil, krever det likevel bare et fem sekunders Google/Wikipedia-søk for å oppdage at Scajola sist var statsråd i 2010, og at han gikk av som innenriksminister allerede i juni 2002.

Artikkelen siterer også Catanias erkebiskop Luigi Bommarito – som i likhet med Scajola trådte tilbake fra denne posten sommeren 2002.

Og om man ikke har tid til å gjøre denne typen (uhyre lavterskel) detektivarbeid, kunne man nøyd seg med å Google DM-artikkelens overskrift «Refugees allowed into Italy after threat to drown babies» – og på andre søketreff funnet en (engelskspråklig) artikkel fra Liberations faktasjekk-avdeling, der de (i 2015) dokumenterte nettopp at dette er en artikkel fra tilbake i mars 2002, som med jevne mellomrom hentes opp igjen og utgis for å være noe som akkurat har skjedd nylig.

Om Storhaug og HRS finner at det er relevant å trekke fram hva én gruppe båtmigranter (angivelig) gjorde for 15 år siden, for å belyse dagens debatt, må de selvsagt ha lov til det – men da må man i redelighetens og etterrettelighetens navn fortelle leserne at dette er en gammel hendelse, og ikke tvert i mot påstå uttrykkelig at dette har skjedd i november 2017.

Og ironien blir virkelig skrikende når HRS-artikkelens illustrasjonsbilde (som forøvrig viser to mindre båter med båtmigranter, milevidt fra det 70 meter lange skipet som artikkelen faktisk omtaler) er blitt utstyrt med bildeteksten «A never ending story?«

Opprinnelig publisert på Doremus Schafer sin blogg, republisert med forfatterens tillatelse.