Frp får «norsk versjon» av dansk innvandrer-rapport

 
Foto: Thomas Bjørn Skau
Statistikk som viser kriminalitet blant innvandrere som har fått norsk statsborgerskap, skal presenteres før jul. 
0Shares

I rapporten Indvandrere i Danmark 2016 kommer det frem at kriminaliteten er 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere enn blant alle menn i landet.

Tallene er mye høyere for gruppen “mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn”: For denne gruppen er kriminaliteten hele 144 prosent høyere enn blant hele den mannlige befolkningen i Danmark. Rapporten er den ferskeste rapporten fra “Danmarks Statistik” over utdanning, jobb og økonomi for innvandrere. 

– Faktum er at det er store forskjeller i kriminalitet mellom innvandrere, og spesielt etterkommerne, enn for personer med dansk opprinnelse, sier fullmektig Jens Bjerre i Danmarks Statistik til Aftenposten.

Skal presenteres før jul
Aftenposten
 omtaler den danske rapporten og informerer om at Frp i flere år har etterspurt en lignende rapport om Norge. SSB avviste først bestillingen, men de har ut ifra “faglige vurderinger” valgt å koble kriminaliteten til statsborgerskapet.

Grunnen til at Frp har ønsket en norsk versjon av den danske statistikken, er fordi partiet ønsker å få frem kriminaliteten også blant innvandrere som har fått norsk statsborgerskap. SSB har jobbet med rapporten Sylvi Listhaug har bestilt, og den skal presenteres før jul.