– SSB-sjefens skepsis til innvandrerregnskap er politisk

 
Foto : Studio Vest
– Med Christine Meyers (bildet) skepsis til fremskrivinger av innvandringen til Norge, er det på sin plass å spørre hvilke signaler hun sender nedover i sin organisasjon, mener VG-kommentator Hanne Skartveit.
0Shares

I Norge har vi lyktes bedre enn de fleste andre vestlige land med å integrere innvandrere. Det skriver politisk redaktør, Hanne Skartveit, i en kommentar i VG.

En av årsakene hun peker på er den gode statistikken vi har hatt over hvem som kommer og hvordan de tilpasser seg samfunnet, samt beregninger man har av hvordan bildet kan se ut i fremtiden.

– Selvsagt kan ingen fastslå med sikkerhet hvordan Norge vil se ut i år 2100. De som lager fremskrivinger, enten det gjelder innvandring eller andre områder, er de første til å gjøre det klart at dette ikke er en fasit, skriver Skartveit.

Underlig omplassering
Hun trekker frem Erling Holmøy, som har levert utredninger og beregninger av innvandringens virke i årene framover. Han er en av Norges mest profilerte forskere innen innvandringsfeltet, så det har vakt oppsikt at han i forbindelse med omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrå får nye og andre oppgaver, ifølge VGs kommentator.

– Mange frykter at omplasseringen av ham kan sees i sammenheng med holdningene til toppsjefen i Statistisk Sentralbyrå, Christine Meyer. Hun har ved flere anledninger, senest denne uken, gitt uttrykk for sin motstand mot såkalte innvandrerregnskap, skriver Skartveit.

Åpenbart politisk
Videre skriver politisk redaktør i VG at Meyer påstår at hennes skepsis til innvandrerregnskap hviler på en faglig vurdering, og avviser at dette handler om politikk.

– Det er en uforståelig uttalelse. Dette er åpenbart politisk. Det forstår alle som har fulgt med på debatten de siste tiårene.

Skartveit understreker at hele omorganisering av SSB ikke er satt i gang fordi Meyer ønsker å bli kvitt Holmøy, men at det faktisk er spørsmålet om innvandrerregnskap og Holmøy som har fått mest oppmerksomhet.

– Med Meyers skepsis til fremskrivinger av innvandringen til Norge, er det på sin plass å spørre hvilke signaler hun sender nedover i sin organisasjon, skriver Skartveit, som også skrev om SSBs forhold til innvandringsstatistikk i 2003.