Innlegg:

– Ikke la deg bli hjernevasket av Lurås

Det er utrolig at Lurås kan oppfordre folk så direkte til å underkaste oss hjernevask ved at vi utsetter oss bare for det ene perspektivet på samfunnsbildet, skriver spaltist i Utrop Britt M. Kvaran Elli i dette innlegget
Foto: Wikimedia Commons
– Helge Lurås i Resett ber oss stenge ute alle andre stemmer, og gi ham og hans likesinnede eksklusiv tilgang til sinnet vårt. Hvilken nytte kan det ha å skjerme folk fra alle andre perspektiver på verdensbildet enn ett eneste? 

 

På sin forholdsvis nyoppstartede nettside, og som deling på sin Facebook-side, oppfordret Helge Lurås oss nylig til å ikke lese det han kaller «mainstream-medier» i sommer. Han nevnte konkret Aftenposten, Dagbladet, TV2, NRK. Han ber oss å unngå andre nyhetsmedier enn hans eget, resett.no. Han gir imidlertid anledning til å lese to andre navngitte nettsider i tillegg til hans egen, nemlig dokument.no og hrs.no, som har samme virkelighetsforståelse som ham, og som har negativ vinkling på innvandring og de mange nye som kommer til landet med en annen livsanskuelse enn den vi er vant til fra før.

Han beklager seg over at «folk bruker uendelig mye mer tid på å scrolle seg gjennom de store, etablerte til sammen, enn de gjør» på siden hans. Det er utrolig at Lurås kan oppfordre folk så direkte til å underkaste oss hjernevask ved at vi utsetter oss bare for det ene perspektivet på samfunnsbildet. Ufattelig, særlig når han og hans to navngitte e-meningsfeller hevder å være nettopp de som står på barrikadene for demokratiske verdier og ytringsfrihet. Han ber oss stenge ute alle andre stemmer, og gi ham og hans likesinnede eksklusiv tilgang til sinnet vårt. Er det virkelig så farlig at folk får lov til å tenke selvstendig og vurdere det vi leser i lys av andre perspektiver? Tror han ikke vi klarer å sortere selv og utøve kildekritikk av det vi leser?

Det som utvikler både identitet og evnen til å reflektere, er nettopp at man har våget å utsette seg for andre synspunkter enn bare ens egne.

Britt M. Kvaran Elli er tidligere pastor og har skrevet bok om islamfrykt. Med dette innlegget debuterer hun som spaltist i Utrop.
Foto : Privat
Lurås går videre og vurderer flertallet av det norske folkets mangel på forståelse for hans nettavis og vår overdrevne «hang» til etablerte nyhetsmedier: [Flertallet] «gremmes og frustreres over det springende innholdet og den salige blandingen av alt mulig rart, kombinert med enten påfallende vinklinger eller slitent, uoriginalt meningsinnhold, men likevel åpner flertallet av oss nettsidene til mainstream-media hver morgen og flere ganger daglig». Jeg undres over om han tror dette flertallet er masokistisk anlagt, som utsetter seg for en så ulidelig påkjenning dag etter dag. Han hevder til og med at det er fordi det er blitt «tankeløs vane» for oss alle.

Hans konklusjon er at det norske folket er blitt avhengig av et giftig rusmiddel (les: Aftenposten, TV2, NRK) og har utviklet abstinenssymptomer på dette. Det skal være årsaken til at vi ikke leser hans nettside. Han hevder vi trenger et friere liv og et liv i bedre balanse, noe han tilsynelatende kan tilby. Og Dr. Lurås har medisinen klar: I sommer skal du ikke lese det som kommer fra andre nyhetsleverandører enn ham, med en viss mulighet for å lese de som har samme syn som ham.

Dette ligger skremmende nært opptil diktatorstyrte samfunnsformer. Hvilken nytte kan det ha å skjerme folk fra alle andre perspektiver på verdensbildet enn ett eneste? Det som utvikler både identitet og evnen til å reflektere, er nettopp at man har våget å utsette seg for andre synspunkter enn bare ens egne. Det skal vi klare, Lurås, uten at vi følger din oppfordring til å skjerme oss fra de største nyhetsmediene og globale nyhetsbyråer til fordel for en nisjeside eller to eller tre.

I research-arbeidet med manus til min nyeste bok, var jeg svært opptatt av å utsette meg for andre synsvinkler enn mitt eget. Noe annet ville ha resultert i et svært snevert bidrag til et bredere samfunnsbilde. Det ville ikke ha bidratt til informert, selvstendig og kritisk tenkning hos leseren, men bare til å sementere de allerede befestede holdepunktene til den som ville komme til å velge å lese mer som lå bak en slik tittel. Når jeg vurderer å kjøpe en bok i debattsjangeren, leser jeg alltid først litteraturhenvisningene bakerst i boken. Det forteller meg om forfatteren har inkludert andre stemmer enn sin egen i sin drøfting og resonnering, eller i det minste selv har lyttet til andre.

Jeg har et ansvar som informasjonsleverandør. I det ansvaret ligger å være sannferdig, blant annet å vise at jeg er opplyst om andre perspektiver. Noen kan mene at Lurås er et mediegeni som gikk ut med dette offensivet nettopp for å få folk til å omtale hans mediekanal for å oppnå ønsket reklame. Jeg er ikke bekymret for at nettsiden hans blir lest.

For jeg deler ikke Lurås’ frykt for at lesere ikke klarer å tenke selv.

Fortsatt god sommer, med allsidige og varierte inntrykk!