Utlendingsnemnda saksøkt i 80 til 90 saker

Tilbake til normaliteten: her i området rundt Oslo City-kvartalet i Stenersgata har Utlendingsnemda (UNE) sine kontorer. Området ble evakuert i et kort tidsrom i ettermiddag etter et mistenkelig pakkefunn. Bildet er tatt etter avsperringsaksjonen ble avblåst.
Foto: Claudio Castello
Fra januar til juli 2018 har Utlendingsnemnda (UNE) blitt saksøkt i 80 til 90 saker. I flere av sakene kan det være flere saksøkere.
0Shares

Seniorrådgiver John Vige Pedersen i Oslo tingrett tar forbehold for eventuelle registreringsfeil, da de endelige tallene ikke blir oppsummert før årsmeldingen for dette året.

– Men tallet gir et realistisk bilde, sier han til Adresseavisen.

I 2017 kom det inn 152 søksmål mot Utlendingsnemnda. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med året før, da var antallet 143.

Sivilombudsmannen behandler hvert år en god del saker som gjelder avgjørelser fra UNE.

– I 2017 avsluttet vi behandlingen av 91 klager rettet mot UNE. Av disse endte to saker med kritikk eller påpekning av feil, opplyser kontorsjef Gustav Haver hos Sivilombudsmannen.

Ifølge UNE har det ikke vært en økning i antall søksmål mot nemnda.

– UNE har per juli 2018 blitt stevnet i 80 til 90 saker. Dette er det samme som det gjennomsnittlige antallet søksmål de siste sju årene. Altså ingen økning, men heller ingen nedgang, sier fungerende seksjonssjef Ingvild Bjørlin Solberg.

(©NTB)