Danske tilstander i Norge

Nei, det er ikke utklipp fra FrPs partiavis. Heller ikke fra Human Rights Service sine rapporter. Sitatene stammer fra Dagbladets nye satsing, ny hetsmagasinet Memo. Innvan dringspolitikk er hovedfokus. Prioriteringen er lett å forstå: temaet er en sikker vinner når en ønsker å sanke stemmer – eller lesere. I hvertfall hvis en gjør det på samme måte som FrP: heller enkle sannheter og anti-intellektuell synsing istedenfor kunnskapsrike analyser og kompleksitet. Memo redaksjonen har lært fra FrPs suksess.

En forsmak ga lanseringen av bladet. “Norsk forskning på innvandrere er preget av feighet, politisk korrekthet, selvsensur og tabuer, mener forskerne selv”, skriver Dagbladet etter å ha spurt noen få forskere som er langt fra representative (de fleste er bi dragsytere i den anti-kosmo politiske boka “Gode formål – gale følger?”). Avslørende er slutten: Her reklamerer Dagbladet for Arnfi ndsens innvandringsmanifest (et initiativ for å begrense innvandring). I markedsføringen av Memo allierer Dagbladet seg dessuten med sosiologen Sigurd Skirbekk som med rette ble kritisert for å fremme suspekte raseteorier. Begge får stor plass til å reklamere for sine syn som journalistene tydeligvis beundrer fordi det er politisk ukorrekt.

Mistanken om at Memo driver en kampanje mot (muslimske) innvandrere styrkes i intervjuet med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Er innvandringsspørsmålet vår tids store politiske utfordring?, lyder åpningsspørsmålet. Ministeren svarer med JA og dermed er overskrift en i boks: VÅR STØRSTE UTFORDRING.

Samme intellektuelt lavmål representerer andre kommentarer i bladet som redaktørens latterliggjøring av teoriene om global oppvarming. Redaktøren Kristine Moody støttet publiseringen av Muhammed-karikaturene og er tilhenger av USAs krig i Irak og sørget for å holde andelen av SV-vennlige journalister i redaksjonen så lav som mulig. MEMO er ikke bare et kommersielt, men også et ideologisk prosjekt.

I etterkant av publiseringen av Muhammed-tegningene i bladet Magazinet var Norges redaktører samstemt i at vi ikke er på vei til å få danske tilstander i Norge: – Norsk presse kan kritiseres for mye, men ikke fremmedfiendtlig het, sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Pres seforbund. Det ser ut til at han må tenke seg om igjen.