Assad Nasir og Omar Samy Gamal, bystyrekandidater Oslo SV
Latest posts by Assad Nasir og Omar Samy Gamal, bystyrekandidater Oslo SV (see all)

Assad Nasir

Omar Samy Gamal

Desperate tider krever desperate tiltak. Og et politisk parti viser tydelige tegn på desperasjon for tiden, nemlig Fremskrittspartiet. I valgkampens siste uke har Frp tørket støv av gamle slagord, og spiller nok en gang på frykt og fremmedfiendtlighet.

Ingen interesse for integrering

Den siste uken er det kjørt ut massivt med Frp-annonser på nettaviser og i sosiale medier som for eksempel sier «Strenge krav til integrering» og «Nikab hører ikke hjemme i Norge». Den underligste annonsen som har dukket opp viser stortingsrepresentant Jon Helgheim og eldreminister Sylvi Listhaug som står i vandrehallen på Stortinget og håndhilser. Teksten under bildet lyder: «I Norge håndhilser vi på hverandre».

I lokalvalgkampen bør de politiske partiene være opptatt av de store utfordringene i vår tid. Vi bør diskutere hvordan vi skal kjempe mot de økende forskjellene i Norge, og hvordan vi skal få ned klimagassutslippene. Men Frp er kun opptatt av at det brenner på deres egen dass, ikke av å snakke om politikk for folk flest. Da får vi slike kampanjer som de har kjørt i siste valgkampuke. Frp sier at de er opptatt integrering, men de er egentlig ikke det. De bare later som.

«Vi» som spiser svin og drikker alkohol?

I 2016 sa Sylvi Listhaug at «i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt.». Selv om Listhaug ikke direkte sier at for å bli norsk må du gjøre dette, er det en relativt tydelig hentydning til at svin, alkohol og blotte ansikter hører «norskheten» til, kanskje til og med at det ER «norskheten» selv. I starten av ytringen etableres og avgrenses sted til «i Norge», et kulturelt fellesskap avgrenset innenfor staten eller nasjonen Norge. Deretter er det «vi» som spiser svin og drikker alkohol, men hvem dette «vi» er utdypes ikke nærmere. Gjennom ytringen i seg selv fremmedgjøres og ekskluderes de som ikke spiser svin og drikker alkohol fra det «vi» Listhaug her snakker om. Med andre ord, «vi» spiser svin og drikker alkohol, hvis du ikke gjør det kan du ikke være en del av «vi». I denne korte ytringen kommuniserer Listhaug ganske utvetydig hva som må til for å bli en del av det store «vi» i Norge, og det nåløyet er ikke stort. «Vi»-et uttrykkes implisitt, som om det er åpenbart for den som leser eller lytter hvem «vi» er og innbefatter. Selv om Listhaug her snakker om integrering er ytringen fokusert på «oss» og hva «vi» gjør. det handler kort sagt om at de andre må bli som oss enn om integrering.

Frp sier at de er opptatt integrering. De bare later som.

Bristende argumentasjon fra Frp

Et annet eksempel som viser at Frp ikke er interessert i integrering, selv om de påstår det, er stortingsrepresentant for Frp, Jon Helgheim i programmet «Politisk kvarter» 25. mai 2018. Her sier han at vi, Norge, deler ut statsborgerskap som sukkertøy. Helgheims sammenligning av det å få tildelt statsborgerskap med å dele ut sukkertøy gir inntrykk av at hvem som helst uten videre får norsk statsborgerskap. Som om det er halloween og vi står klare med godisbøtta ventende på alle som ringer på døra. Virkeligheten er langt derifra. Det er strenge krav for å bli norsk statsborger. Man må vise at man behersker norsk språk, man må bestå en test i norsk og i samfunnskunnskap. Kravet om å ha bodd i Norge i syv år kommer i tillegg. Man må ha vært en del av det norske samfunnet i relativt mange år før man i det hele tatt kan søke om å bli norsk statsborger. Den som søker om statsborgerskap må også betale 3 700 kroner i gebyr, bare for å søke. Likevel sitter en stortingsrepresentant for et regjeringsparti og gir inntrykk av at man gir ved dørene uten å kreve noe som helst. Helgheim bør glede seg over at såpass mange integrerer seg i Norge. Han bør glede seg over at så mange vil bli norske. Men den gang ei. I stedet er Helgheim opptatt av at 80 % av de som fikk norsk statsborgerskap i 2017 opprinnelig var fra land utenfor Europa. En får litt lyst til å vise Helgheim et verdenskart og fortelle at folk flest i verden faktisk bor utenfor Europa. Det hele fremstår litt komisk, innvandrerne er åpenbart for flinke til å integrere seg. Logikken slår noen brister her, eller så har det seg slik at Frp helst vil begrense innvandringen til Norge og bruker integrering, eller manglende integrering som et vikarierende argument for å formidle budskapet.

Høyre, Venstre og KrF bør stille Frp til ansvar

Poenget med å trekke frem to uttalelser fra noen år tilbake er å vise at det Frp gjør nå i valgkampen, holder de på med ellers også. Frp gir bevisst et inntrykk av at integrering ikke finner sted. De skaper et fiendebilde mot muslimer og innvandrere, de bruker frykt for å vinne makt, og de nører oppunder konspirasjonsteorier ved å si at vi har snikislamisering i Norge. Det er kynisk og det er sleipt. Og helt inntil nylig har de fått lov til å holde på av sine regjeringspartnere Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Regjeringspartiene utenom Frp bør også stilles til ansvar for å ikke tidlig nok, og tydelig nok ha sagt klart ifra til Frp om at retorikken deres i innvandrings- og integreringsdebatten er langt over streken. De må også stilles til ansvar for å ha vært delaktige i å finansiere Human Rights Service som ikke er annet enn en konspiratorisk og fryktspredende blogg fra Hege Storhaug. Regjeringen har null troverdighet når de på den ene siden sier at de vil ha en handlingsplan mot muslimhat, samtidig som de sitter og ser på at et av regjeringspartiene fyrer opp under muslimhat. Da er det heller ikke overraskende slik NRK avslører at et tjuetalls Frp-ere har vært aktive på SIAN sine Facebook-sider. Siv Jensen har liten troverdighet når hun roper snikislamisering den ene dagen, og skal være den som slår ned på muslimhat den andre dagen.

Frp ønsker assimilering – ikke integrering

Hvis Frp hadde vært opptatt av integrering, av å få til god integrering, da hadde de møtt opp på de valgmøtene og debattene som har vært rundt omkring i Oslo i løpet av valgkampen. Men igjen og igjen har de latt være å møte opp. Jeg tolker det som intet annet enn at man ikke bryr seg i grunn.

Vi må nå kalle en spade for en spade, og Frp for et parti som ønsker en assimileringspolitikk. Punktum.