Dikt: Verden brennes

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Verden brennes   det indre i oss ble farligfølelsene ble skitneordene ble misforståttog folk ble slemmeda alt ble umenneskelig krigen ødela […]

Verden brennes

 
det indre i oss ble farlig
følelsene ble skitne
ordene ble misforstått
og folk ble slemme
da alt ble umenneskelig

krigen ødela vårt land
og mamma ble såret
pappa ble sint
fordi barna ble drept
og verden brennes

våpnene ble gull
kaste steiner ble vanlig
blod rant altfor lett
og sulten kan ikke hjelpes
fordi verden brennes