Du skal ikke betale ekstra for å leie

Ikke skriv under på å betale ekstra for å få en kontrakt
Foto: Flickr
Line har avtalt å leie en bolig av Anne. De blir enige om at de skal ha en kontrakt. I kontrakten står det at Line skal betale Anne 1000 kroner når de skriver under på den. Er dette lov?

En leieavtale kan avtales både skriftlig og muntlig. Hvis man har en muntlig avtale, skal den gjøres skriftlig hvis Line eller Anne ber om det. En muntlig leieavtale er like bindende som en skriftlig. Hvis de har en skriftlig avtale, er det kan være lettere å løse problemene hvis Line og Anne blir uenige. Da kan de se hva de faktisk ble enige om.

Depositum
I husleieloven står det at Line bare skal betale for husleie, strøm og oppvarming, vann og avløp. De kan også avtale at Line skal betale depositum eller garanti. Depositum eller garanti betyr at Line setter inn ekstra penger på en konto. Det er en sikkerhet for Anne hvis Line ikke betaler husleien, eller hvis hun for eksempel ødelegger noe i boligen.  

Ulovlig
Hvis Anne tar ekstra penger for å skrive under leieavtalen, er dette ulovlig. Det er ikke lov selv om begge er enige. Det står i husleieloven. Dette betyr at Line kan be Anne om å få disse pengene tilbake.

Hvis Anne tar ekstra penger for å skrive under leieavtalen, er dette ulovlig.

Selv om avtalen inneholder noe  som er ulovlig, betyr ikke det at hele avtalen er ugyldig. Leieavtalen gjelder fremdeles, men den ulovlige delen gjelder ikke.

Hvis Line får problemer med utleieren, kan hun kontakte Forbrukerrådet eller Leieboerforeningen. Hun kan også kontakte JURK eller JussBuss.