Rødt: – Morsmål fremmer gode skoleresultater

Stadig flere skoler i Oslo har minoritetsspråklige elever, viser nye funn fra Utdanningsetaten. Alle ligger på østkanten. Bildet viser elever på Tøyen skole
Rødts forslag om språkopplæring i morsmålet for flerkulturelle skoleelever skulle tas opp i bystyret onsdag denne uken. 

Opplæringen ble fjernet tidlig på 90-tallet av det daværende Ap- og SV-byrådet. Fra 1995 har Oslo vært styrt av ulike borgerlige bystyrer, og ikke gjenopprettet tilbudet. I Oslo-politikken er det kun Rødt som har fremmet saken. 

Saken skulle behandles på onsdag, men er utsatt til neste bystyremøte.

– Vi rakk ikke å ta den med denne gangen, opplyser Øystein R. Sundelin (H), leder i kultur- og utdanningsbyrådet, overfor utrop.no.

Fremmer norskkunnskaper
Ifølge Rødts gruppeleder i Oslo, Bjørnar Moxnes, vil retten til morsmålsopplæring fremme norskkunnskapene. 

 – Å ha retten til morsmålsundervisning er en menneskerett, og styrker muligheten for å lykkes i flere fag og for å kjenne tilhørighet til skolemiljøet.
 
Leder i Rødt Bjørnar Moxnes mener politikere lar seg styre av frykt.
Foto : Ingar Haug Steinholt
 
Han baserer det sistnevnte blant annet på en NOVA-rapport, som viser at morsmålsopplæring har god effekt på lang sikt i øvrige skolefag.
 
Avvisende på borgerlig side
Kultur- og utdanningskomitéen tar saken opp i dag til innstilling. Men sålangt har Moxnes og Rødt ikke nådd frem til de andre partiene.
 
– Både Høyre, Frp, V og Krf, samt Ap sier rett ut at man ikke skal bruke ressurser på dette, og at man heller skal satse på norskopplæring. Vi får noe støtte fra SV på spørsmålet.
 
Moxnes mener byrådsflertallet hopper bukk over spørsmålet om identitet.
 
– Opplæringen i morsmålet for flerkulturelle elever handler nettopp om dette. Jeg synes det er merkelig at bystyret ser bort fra internasjonale erfaringer, og det å styrke det flerkulturelle Oslo i praksis, sier han til utrop.no.