Samler det flerkulturelle Norge på nett

Slik ser det flerkulturelle digitalbiblioteket, digib.no, ut på nett.
Foto: Skjermdump/digibiblioteket.no
Utrop-redaktør Majoran Vivekananthans drøm å lagre og tilgjengeliggjøre kvalitetssikret og brukervennlig informasjon om det flerkulturelle Norge er nå en realitet. – Nå skal digib.no bli størst på sitt felt, forteller han.

Gjennom prosjektet digib.no vil man samle tjenester og innholdsressurser og gjøre dette tilgjengelig via et nettsted som når sluttbrukerne.

– Innholdet i biblioteket vil være utgivelser, rapporter, publikasjoner, bøker, forskningsartikler, organisasjoner og sentrale personer knyttet til det flerkulturelle samfunns- og kulturlivet i Norge. Både materiale som allerede finnes digitalt, samt materiale som til nå ikke er tilgjengelig digitalt vil inkluderes tjenesten. I dag har vi ca 1000 oppføringer, men dette vil øke med tiden.

Redaktør i Norges første flerkulturelle avis Utrop, Majoran Vivekanathan, satser på at nettstedet digib.no skal kunne samle mest mulig informasjon om flerkultur i Norge.
Foto : Henrik Kreilisheim

Hvorfor ble DigiB startet? 

– Til daglig gjøres det omfattende research i avisen Utrop som et ledd nyhetsproduksjonen. Store mengde relevant data er håndteres av Utrop som ellers er vanskelig tilgjengelig for allmennheten. Utrop er helt avhengig av å kunne lagre, hente tilbake og bruke dette til senere research. Et sted hvor vi lagrer slik data kan også være offentlig tilgjengelig for andre grupper som forskere, journalsiter, studenter osv. Målet med biblioteket er å lagre og tilgjengeliggjøre kvalitetssikret og brukervennlig informasjon om det flerkulturelle samfunns- og kulturlivet til allmennheten.

Her ser du søkeresultatet når man søker på “kultur”: www.digib.no 

Vil ha bibliotekstandard
Videre sier han at formålet og visjonen er å samle inn, indeksere og elektronisk langtidslagre kvalitativt godt og troverdig innhold i henhold til internasjonale bibliotekstandarder.
 
– Nettstedet er tiltenkt å være den primære informasjonsressursen i saker som omhandler det flerkulturelle kultur-og samfunnslivet i Norge. Digib skal bli den største sammenslutningen av ulike innholdsleverandører på det flerkulturelle feltet som skal nå sluttbrukeren. 
 
Hvordan er prosjektet integrert med Utrop.no?
 
– Når man gjør et søk på digib.no så vises resultater både fra Utrops nyhetsarkiv og i arkivet til digib. Vi har også lagt til muligheten for å søke direkte fra utrop.no.
 
Ikke til inntjening
Foreløpig er det ingen inntekter fra prosjektet, men ifølge Vivekananthan er det heller ikke målet.
 
– Innholdet i biblioteket legges inn av Utrops journalister som del av deres daglige arbeid.
 
Er det aktuelt å utvide prosjektet med flere partnere?
 
– Ja, på sikt. I første omgang skal vi la bibliotekene i Norge søke i det digitale biblioteket. Vi har også som intensjon å koble på databasen til det europeiske digitale biblioteket.