Oppretter nytt studium om hatkriminalitet

Foto: Illustrasjon.
Foto: Aon R. Naqvi
Et nytt studium om hatkriminalitet skal gjøre politiansatte og samarbeidende etater i bedre stand til å identifisere, forebygge og bekjempe hatkriminalitet, melder Politihøgskolen på sine nettsider. 

Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium og gjennomføres på seks måneder. Studiet gir ti studiepoeng.

– Kompetanse til å gjenkjenne og håndtere hatkriminalitet, er viktig for å kunne ivareta de som utsettes for disse handlingene, forteller Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.

Hun bruker eksempler fra blant annet sjikane eller hatefulle ytringer på nett for å forklare problematikken.

– Selv om ytringsfrihet i Norge står sterkt, er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap for å identifisere hvor grensen går i forhold til straffbare og hatefulle ytringer. For å kunne identifisere hva som kan være hatkriminalitet trenger vi et politi som ser det som er vanskelig å få øye på, som reflekterer over situasjoner, og som har kunnskap nok til å vite når handlinger beveger seg inn i et straffbart spor, forklarer Thokle.

Pilotprosjekt med 24 studieplasser
I første omgang gjennomføres studiet som en pilot med begrenset plasser, hvor totalt 24 personer vil få studieplass.

Nå kan man søke og fristen for å søke er 15. oktober. Etter piloten skal studiet evalueres og antall studieplasser fastsettes. 

– Utdanningen skal bidra til generell kompetanseheving innen både forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner, forteller Thokle.