Solidaritetsmarkering på Furuset-bibliotek

Norsk-iranere var samlet til solidaritetsmarkering for demokratikampen i opprinnelseslandet.
Foto: Ali Haghighat
Norsk-iranere og Amnesty International holdt nylig et kultur- og solidaritetsarrangement på Furuset Deichman.
132Shares

Kunstner, litteraturformidler og aktivist Parichehr Taheri leste en kort tekst før hun introduserte dagens deltakere. I et utdrag av hennes dikt står skrevet:

Her står jeg og Her står du!
Vi står her med et hjerte som banker for frihet, et hjerte som banker for rettferdighet og et hjerte som banker for likestilling

Generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs, talte også under arrangementet. Han snakket om den persiske kulturen, poesien, kunsten og kulturen.

– Nå er det mørketid her i Norge, og dette er grunnet årstiden. I Iran er det andre grunner til denne “mørketiden”. For i de siste ukene har Iran opplevd noe enda mørkere. Iran har blitt til et stort nasjonalt fengsel, og de beste og klokeste er innesperret.

Videre sa Egenæs:

– Tusenvis som sitter i fengsel, men midt i dette mørket ser vi et sterkt lys. Det er folket som viser mot og demonstrerer i gatene. Folket har fått nok, og det roper de. Forrige uke vedtok også FNs menneskerettighetsråd Amnestys krav om en uavhengig granskning i Iran. Dette er gode nyheter.

Opplesning av dikt om kvinner

Forfatter Elyas Poorgholam avsluttet talen sin med dikt og sitater av Rumi:

En slik dans, er noe jeg drømmer om

Fagforeningskvinnen og eks-politiker Ingunn Gjerstad snakket om viktigheten av å være engasjert i samfunnet, og oppfordret lokalsamfunnet til å ta en større del av lokalpolitikken.

Zivar Bakhtyari er poet, og skriver både på persisk, baluchisk og norsk. Hun leste et dikt om kvinners rolle.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg var tilstede med sin hustru og snakket varmt om deres støtte til frihetskampen I Iran.

Norsk-iraner og journalist Sevda Barazesh har skrevet flere artikler om Iran. Hun snakket om medias medvirkning i denne kampen, og viktigheten i kildekritikk.

Ali Saki, leder av Noran komiteen, avsluttet programmet med en tale og takket alle som var med. Ali er flyktning og overlevd seks år med tortur i iranske fengsler, før han ble reddet av
Amnesty International.