En av tre gravide innvandrerkvinner forstår ikke helseinformasjon

Enkelte grupper innvandrerkvinner har økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med graviditet.
Foto: Unsplash/Ben Blennerhassett
Forskere intervjuet hundrevis av gravide innvandrerkvinner som har bodd få år i Norge. Nå anbefaler de tolk og andre tiltak for å redusere risikoen for alvorlige komplikasjoner.
60Shares

Enkelte grupper gravide innvandrerkvinner har økt risiko for dødfødsler, for tidlig fødsler og andre alvorlige komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsler.

Innvandrerkvinner med kort botid, som har bodd i Norge i fem år eller mindre, kan utgjøre en særlig sårbar gruppe.

Sukhjeet Bains ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning vil ha tiltak overfor sårbare gravide innvandrerkvinner (Foto: Amalie Huth Hovland/UiO).
Foto : Amalie Huth Hovland/UiO

– Å forstå informasjonen som blir gitt, er veldig viktig, både under graviditeten og fødselen, for å redusere risikoen for alvorlige komplikasjoner, sier lege og forsker Sukhjeet Bains ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning til forskning.no.

Språkutfordringer

Tilbakemeldingene Bains og forskerkollegene fikk, var at kvinnene ikke forsto informasjonen som ble gitt, og at de ikke fikk dekket behovet for tolk.

56 prosent av kvinnene som ønsket og trengte tolk, fikk tilbud om tolk under svangerskapet, men kun 19 prosent svarte at de fikk tolk i forbindelse med fødselen.

Hun håper funnene fører til handling hos helsepolitikere og helsepersonell i Norge.

– Det er viktig at disse funnene ikke blir liggende, men at det iverksettes nasjonale tiltak, slik at vi forhåpentligvis kan redusere den økte risikoen disse kvinnene har for alvorlige komplikasjoner.