Nkom oppfordrer teleselskapene til felles dugnad for Ukraina

Fungerende direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Marianne Øhrn Johannessen, oppfordrer til utstyrsdugnad overfor Ukraina.
Foto: Ragna Marie Henden/Nkom
Russlands invasjon fortsetter å ødelegge den ukrainske infrastrukturen og rammer sivilbefolkningen brutalt. Nå oppfordres teleselskapene til felles dugnad. 
32Shares

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tatt initiativ til at også den norske ekombransjen kan bidra med utstyr til Ukraina, ifølge en pressemelding.

Fungerende direktør i Nkom, Marianne Øhrn Johannessen sier hun er overbevist om at de norske teleselskapene vil bidra til den felles dugnaden det nå inviteres til.

– Kraftbransjen har allerede gått foran med et godt eksempel ved å sende utstyr for å reparere ødelagt infrastruktur som følge av krigen. Vi er trygge på at også norske teleselskaper ønsker å bidra til å gjenoppbygge og styrke telekommunikasjonen i landet. De ukrainske telekommyndighetene har oversendt en detaljert liste over utstyr de har behov for.

Transporten av utstyr vil skje i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).