Nordmenn fra østkant til vestkant

10.765 etniske nordmenn flyttet fra Oslos østlige drabantbydeler fra 1998 til 2003. I samme periode flyttet 19 105 innvandrere inn i områdene.

Tendensen er nå så sterk at forskere vil granske fenomenet.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå kan de nye bosettingsmønstrene trolig best forklares med økonomiske faktorer, ikke kulturelle.

www.AutoDeler.co.no