Innvandrere på skadetoppen i arbeidslivet

Dette fremgår i en rapport fra Arbeidstilsynets kampanje om arbeidsmiljøforhold for ikke-vestlige arbeidstakere. Tilsynet har gjennomført over 140 samtaler med arbeidstaker fra ikke-vestlige land.

Ikke-vestlige arbeidstakere blir også utsatt for tilbakeholdelse av informasjon og sosial ekskludering. Mange har lite kjennskap til sine rettigheter og plikter og bruker dermed i liten grad arbeidsmiljølovgivningen, verneombudsapparatet, bedriftshelsetjenestene eller tar kontakt med Arbeidstilsynet.


Mange arbeidstakerne opplever at de er utsatt for tidspress som går utover helse eller kan utsette dem for ulykke.