Imam Ali senter bøtelegger muslimer som ikke overholder fasten.
Foto: Pressefoto
Debatt:

Ikke bli Ramadan-fundamentalist!

Oslo-moské bøtelegger muslimer som ikke faster. 75 kr dagen skal betales til moskeen, har imamen bestemt. 

Her er faksimile av informasjon som var lagt ut på Facebook-siden til Imam Ali Senter i Oslo.
Foto: Faksimile

Jeg er ikke muslim. Jeg forsøker ikke å tolke Koranen på nytt. Jeg hevder ikke at jeg kan nok om islam til å uttale meg om alt. Men som humanist, forkjemper for individets frihet og som en fritt-talende redaktør må jeg si følgende til deg som skal faste under Ramadan: Ikke bli en Ramadan-fundamentalist.

Samfunnsdebattant Alexander Mousavi skriver dette på Facebook.
Foto: Faksimile
Hva betyr fundamentalisme? Det er fanatisme, kjennetegnet ved svart-hvitt-tenkning, mangel på rasjonell tekning og mangel på vilje til å forstå annerledes-tenkende. Under Ramadan kommer forskjellene på muslimene tydelig fram. For det er mange måter å være muslim på, og praktiseringen er dynamisk og endrer seg over tid.

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten Mina Bai har skrevet et innlegg om det å faste, og der understreker hun det enorme presset som en del muslimer blir utsatt for: “Presset for å faste er sterkt fra alle sider, om det ikke er staten, er det andre som blir en slags moralpoliti og vil styre ditt liv. Matlaging bør ikke lukte og friste til synd, andre må hele tida begrunne hvorfor de spiser,” skriver hun.

Mina Bai skriver: “Alle Gulflandene er strenge når det gjelder Ramadan. Selv ikke-muslimer blir truet med å miste jobben dersom de drikker og spiser i Saudi-Arabia. I Kuwait må restaurantene og kafeer holde stengt på dagtid. I Dubai blir folk oppfordret til å rapportere muslimer som spiser eller drikker på dagtid gjennom Ramadan. I Egypt, med en stor kristen majoritet, ble  i Aswan provinsen 150 mennesker arrestert for å ha spist i offentligheten i 2009.”

Må betale bot
I flere av Emiratene er fasten påbudt ved lov, og de som bryter loven, blir straffet. I Norge er det ikke like ille, men Utrop avdekket i rapporten “Moskene i Oslo – en kartlegging av moskemiljøene og deres virksomheter” at enkelte moskeer tilbyr seg å betale seg ut av fasten. På Facebook-sidene til Imam Ali Senter i Oslo står det at den som ikke faster må betale en bot. For de som har gyldig grunn (gravide, ammende, syke osv), holder det å betale 20 kr per dag. De som er friske og som ikke har gyldig grunn, og likevel ikke overholder fasten må betale 1200 kr per dag, noe som utgjør 36 000 kr for hele måneden. 

Tro må være personlig. Det som foregår mellom et individ og Gud skal overlates til individet selv. I mange religioner, også i hinduismen, finner vi utallige eksempler på overgrep i religionens navn. Vi opplyste mennesker må reflektere over det som utgis for å være selvvalgt, og ha rasjonelle og humanistiske forklaringer for å godta noe som sannhet.

Jeg hører enkelte muslimer si at det ikke engang er lov å svelge spytt. Jeg hører at man skal avstå fra å drikke vann, selv om det vil gå utover presisjonsnivået på jobben, som f. eks. trikkesjåfør. Men jeg mener at det er ureligiøst å sette andres liv i fare. Som muslim er det du selv som må reflektere og ta avgjørelser. 

Det å gi almisser, hjelpe fattige, gi penger til nødhjelpsarbeid osv er gode gjerninger. Men hvis man gjør det fordi man ikke har fastet og tror Gud kommer til å straffe hvis man ikke gir, så er man på feil spor. Å gi bør komme fra hjertet og skje fordi man har lyst, ikke fordi man er tvunget til det. Og hvor klokt det er å betale "boten" til moskeen er også et viktig spørsmål. 

Ikke påtving din tolkning og praksis av religionen på andre. Som muslim har du all rett til å utøve din religion. Jeg støtter din rett til å praktisere din personlige tro, men vær varsom slik at du ikke blir fanatisk.

www.AutoDeler.co.no