– HRS skaper rasisme

0Shares

Klart innvandrerfiendtlig organisasjon, mulimshets, generell hets av innvandrere, sammenligner Islam med nazisme, er blant anklagene.

Her er et sammendrag av utalelse fra Landsstyret i SOS Rasisme:

Human Rights Service kaller seg “en partipolitisk uavhengig tenketank”. De har i det siste fått mye oppmerksomhet i media, og prøver å få anerkjennelse som en organisasjon for kvinner og barns rettigheter. Men bak fasaden skjuler det seg en klart
innvandrerfiendtlig organisasjon.

Muslimhets
På HRS sine hjemmesider finner man et “utvalg” aktuelle nyheter og uttalelser. Hvis man ser nøyere på disse finner man en gjennomgående kampanje for å stemple innvandrere som generelt kriminelle og uærlige. Favorittemaet er virkelige og påståtte tvangsekteskap. Om disse overgrepene foregår i Norge, Iran eller andre land spiller ingen rolle for HRS, så lenge det kan knyttes til et muslimsk miljø.

Sammenligner Islam med nazisme
“Jeg får assosiasjoner til jødestjernen og hakekors”, raste Hege Storhaug da Ullevål sykehus tilrettela for bruk av Hijab som en del av uniformen.

At Storhaug kan finne på å sammenligne religiøse symboler som davidstjernen og hijab med nazistiske symboler sier alt om holdningene som ligger til grunn for HRS.

Hege Storhaug har også i flere sammenhenger slått fast at hun er imot et flerkulturelt samfunn (“Vi vil da ikke ha et flerkulturelt samfunn” fra boka «Gode formål? Gale følger»).

Sterke bånd til FrP
HRS er i dag privilegert med bevilgninger direkte over statsbudsjettet. Dette takket være press fra FrP, partiet som Hege Storhaug tidligere har fungert som rådgiver og tekstforfatter for i innvandringsspørsmål.

HRS er registrert som en privat stiftelse, med mål om “Annen forretningsmessig tjenesteyting”. Det er altså ikke snakk om noen demokratisk oppbygd, humanitær organisasjon.

Integrering eller ekskludering?
På bakgrunn av dette må vi stiller spørsmålet om hensikten med å bevilge ekstraordinær statsstøtte til et foretak som baserer hele sin virksomhet på rasistisk stigmatisering av innvandrere.

I våre øyne er det absurd å på med den ene hånda bevilge penger til integreringsarbeid, og med den andre hånda støtte de som jobber for ekskludering. Konsekvensen av å være mot et flerkulturelt samfunn er nemlig enten assimilering, eller ekskludering for de som ikke lar seg assimilere.

Avfeier krtikk
– Vi finner uttalelsene til SOS Rasisme så useriøs at vi ikke prioriterer tid til dette, sier Rita Karlsen til Utrop. Hun er daglig leder i HRS.