Minoritetskvinner har fått en sterkere stemme

8. mars-komiteen i Oslo melder at minoritetskvinnene i år har vært mye mer aktive i planleggingen av kvinnedagen enn tidligere.
Foto: Firuz Kutal
Fredag er det Kvinnedagen. Jenter og kvinner over hele verden opplever diskriminering og vold. Også her i Norge.

Eva Holte

Author at utrop Media
News Editer
Avatar

Latest posts by Eva Holte (see all)

Vel 60 prosent av beboerne på Oslo Krisesenter er innvandrerkvinner. Dette til tross for at de er i minoritet i det norske samfunnet.

Ifølge en nylig avhandling av førsteamanuensis Sabreen Selvik ved Høgskolen i Østfold er det særlig de familieforente kvinnene som ender opp på krisesenter. Disse kvinnene er ofte uten arbeid, i dårlig stand til å klare seg økonomisk og har lite nettverk rundt seg. De er prisgitt sin voldelige ektemann og lider i stillhet bak lukkede dører.

Men noe er i ferd med å skje.

Se oss, hør oss!

Minoritetskvinnene har fått en sterkere stemme. Organisert i store innvandrerkvinnenettverk tar de opp kampen for seg selv og sine tause medsøstre . “Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!” roper de i en av parolene 8. mars. 

8. mars-komiteen i Oslo melder at minoritetskvinnene i år har vært mye mer aktive i planleggingen av kvinnedagen enn tidligere. Flere av hovedparolene er deres og komiteen varsler på sin Facebookside om “en fantastisk stor og mangfoldig protest”. 

Kvinnedagen ble innstiftet i København i 1910, opprinnelig som en aksjonsdag for kvinners stemmerett. Dagen ble snart feiret over hele verden. For et tiår siden hadde dagen lav oppslutning. Unge kvinner var ikke interesserte i å gå i tog og mange trodde en kvinnedag hadde utspilt sin rolle i Norge. 

I Oslo i år vil vi oppleve et stort søsterfellesskap mellom innvandrerkvinner og etnisk norske som går sammen under mange av parolene. Hvem sier at dagen er gått ut på dato?