Migrasjon i internasjonalt perspektiv

Temaet for Metropolis-konferansen 2003 i Wien var "Gaining from migration" med fokus på hvordan både mottakerland og avsenderland har fordeler av migrasjon.

Her er UDIs rapport fra konferasen. Migrasjon i internasjonalt perspektiv