Ola Mellbye Pettersen innrømmer at dette har gått innpå ledelsen. - Dette er selvfølgelig noe som preger oss personlig. Hele summen av anklager har tatt på, sier han. Nå ønsker organisasjonen å renvaske seg.
Foto: Kristian Mendoza
- Vi har lagt alle tall på bordet, men har ikke blitt hørt

SOS Rasisme går til rettssak

I februar 2010 mistet SOS rasisme 4,6 millioner i støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Nå kjemper organisasjonen for å renvaske seg fra anklager om medlemsjuks og pengerot ved å gå rettens vei.

Utrop nr. 5/2010 (18.03.2010)
For to måneder siden det ble kjent at LNU kuttet støtten til SOS-rasisme etter mistanke om uregelmessigheter. Nå vil SOS Rasisme ha sannheten frem. De mener LNU har gitt etter press fra negative artikler i avisene.

– LNU har utallige ganger sett gjennom våre medlemstall og økonomi uten å finne noe mistenkelig. Vi har også klart å gjøre rede for de spørsmål de måtte ha. Likevel står de på sitt. Derfor mener vi deres vedtak om kutt i støtten er grunnløs, sier Pettersen.

– Hva kan dere gjøre når vedtaket allerede er fattet?

– LNU bruker samme prinsipp som Parkeringsetaten. Du betaler boten din først, og så kan du klage etterpå og få boten refundert. Derfor prøver vi å få vår sak gjennom rettsystemet.

Pettersen innrømmer at de negative medieoppslagene har gått innpå ledelsen.

– Dette er selvfølgelig noe som preger oss personlig. Hele summen av anklager har tatt på.

Klager Klassekampen til PFU
Organisasjonen planlegger videre å klage Klassekampen til PFU etter det de mener er uriktige påstander om at de har fått lite mediedekning de siste årene sammenlignet med tidligere. Ifølge artikkelen fra 6. mars i år får organisasjonen stadig mindre mediedekning. Det har Klassekampen funnet ved å gå gjennom avisenes digitalarkiv Retriever. På Retriever finner man de fleste norske artikler som er blitt skrevet de siste 20-årene. Pettersen mener Klassekampens tallbruk er ren forfalskning av offentlig tallmateriale.
– Tallene fra Retriever viser det motsatte av deres påstand. Klassekampen har innrømmet feilen, men nekter å fjerne artikkelen. Dette er eksempel på kampanjejournalistikken som har blitt ført mot oss fra diverse medier, derfor klager vi til PFU, sier han.


Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen har tidligere beklaget at artikkelen sto på trykk i avisa og på nettsidene deres. Han innrømmer at journalistene gjorde en feil med tallene i artikkelen.
– Vi har offentlig beklaget dette på nettsidene våre og vært raske med å rette dem. Om SOS Rasisme har lyst til å klage det videre til PFU er opp til dem, men vi har gjort vårt, sier Braanen til Utrop.


Har hatt mistanke lenge
Tale Hungnes, generalsekretær i LNU, vil ikke kommentere SOS Rasismes ønske om rettssak og benekter at trekket av støtten på 4,6 millioner kroner har noe som helst med media å gjøre.


– LNU har gjennom egne kontrollrutiner avdekket forhold hos SOS Rasisme som ligger til grunn for at støtten trekkes. Denne kontrollen startet i februar 2009, lenge før saken ble kjent i media, opplyser hun til Utrop.


Det er to grunner til at SOS Rasisme ikke har fått støtte i år, mener hun. For det første betviles det at medlemstallene SOS Rasisme har oppgitt stemmer. For det andre har de vært i sterk tvil om all tildelt støtte i 2008 har gått til lokal aktivitet, i tråd med retningslinjene til Frifond. Frifond er hovedorganet som forvalter midler til bla. LNU.