- Vi har lagt alle tall på bordet, men har ikke blitt hørt

SOS Rasisme går til rettssak

Ola Mellbye Pettersen innrømmer at dette har gått innpå ledelsen. - Dette er selvfølgelig noe som preger oss personlig. Hele summen av anklager har tatt på, sier han. Nå ønsker organisasjonen å renvaske seg.
Foto: Kristian Mendoza
I februar 2010 mistet SOS rasisme 4,6 millioner i støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Nå kjemper organisasjonen for å renvaske seg fra anklager om medlemsjuks og pengerot ved å gå rettens vei.
0Shares

For to måneder siden det ble kjent at LNU kuttet støtten til
SOS-rasisme etter mistanke om uregelmessigheter. Nå vil SOS Rasisme ha
sannheten frem. De mener LNU har gitt etter press fra negative artikler
i avisene.

– LNU har utallige ganger sett gjennom våre
medlemstall og økonomi uten å finne noe mistenkelig. Vi har også klart
å gjøre rede for de spørsmål de måtte ha. Likevel står de på sitt.
Derfor mener vi deres vedtak om kutt i støtten er grunnløs, sier
Pettersen.

– Hva kan dere gjøre når vedtaket allerede er fattet?

LNU har avdekket forhold hos SOS Rasisme som ligger til grunn for at støtten trekkes.

Tale Hungnes, generalsekretær i LNU


LNU bruker samme prinsipp som Parkeringsetaten. Du betaler boten din
først, og så kan du klage etterpå og få boten refundert. Derfor prøver
vi å få vår sak gjennom rettsystemet.

Pettersen innrømmer at de negative medieoppslagene har gått innpå ledelsen.

– Dette er selvfølgelig noe som preger oss personlig. Hele summen av anklager har tatt på.

Klager Klassekampen til PFU
Organisasjonen
planlegger videre å klage Klassekampen til PFU etter det de mener er
uriktige påstander om at de har fått lite mediedekning de siste årene
sammenlignet med tidligere. Ifølge artikkelen fra 6. mars i år får
organisasjonen stadig mindre mediedekning. Det har Klassekampen funnet
ved å gå gjennom avisenes digitalarkiv Retriever. På Retriever finner
man de fleste norske artikler som er blitt skrevet de siste 20-årene.
Pettersen mener Klassekampens tallbruk er ren forfalskning av offentlig
tallmateriale.
– Tallene fra Retriever viser det motsatte av deres
påstand. Klassekampen har innrømmet feilen, men nekter å fjerne
artikkelen. Dette er eksempel på kampanjejournalistikken som har blitt
ført mot oss fra diverse medier, derfor klager vi til PFU, sier han.

Bjørgulv
Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen har tidligere beklaget at
artikkelen sto på trykk i avisa og på nettsidene deres. Han innrømmer
at journalistene gjorde en feil med tallene i artikkelen.
– Vi har
offentlig beklaget dette på nettsidene våre og vært raske med å rette
dem. Om SOS Rasisme har lyst til å klage det videre til PFU er opp til
dem, men vi har gjort vårt, sier Braanen til Utrop.

Har hatt mistanke lenge
Tale
Hungnes, generalsekretær i LNU, vil ikke kommentere SOS Rasismes ønske
om rettssak og benekter at trekket av støtten på 4,6 millioner kroner
har noe som helst med media å gjøre.

– LNU har gjennom egne
kontrollrutiner avdekket forhold hos SOS Rasisme som ligger til grunn
for at støtten trekkes. Denne kontrollen startet i februar 2009, lenge
før saken ble kjent i media, opplyser hun til Utrop.

Det er
to grunner til at SOS Rasisme ikke har fått støtte i år, mener hun. For
det første betviles det at medlemstallene SOS Rasisme har oppgitt
stemmer. For det andre har de vært i sterk tvil om all tildelt støtte i
2008 har gått til lokal aktivitet, i tråd med retningslinjene til
Frifond. Frifond er hovedorganet som forvalter midler til bla. LNU.