– Norge verdens sjette mest islamske land

Norge praktiserer islamske idealer bedre enn mange majoritetsmuslimske stater, viser oppsiktsvekkende funn fra en gruppe islameksperter. Illustrasjonsbildet viser en burka-russ, som forener strenge islamske idealer med tradisjonell norsk russefeiring.
Norge er mer islamsk enn Saudi-Arabia og Iran, ifølge noen av verdens fremste islam-eksperter.

En forskergruppe har sammenlignet 208 land i verden, og rangert landene etter islamske verdier. 208 land ble tilsammen målt, hvor Norge kom på sjetteplass, mens Saudi-Arabia lkom så langt nede som på 131. plass, melder NRK.

Forskergruppen fra George Washington University i USA, som har lagt frem listen, gikk igjennom Koranen og muslimske tekster for å finne hva tekstene sier om islam sine idealer.

– Vi satte sammen en indeks basert på de aller viktigste verdiene i Islam. Så har vi sett på hvordan verdiene vises igjen i landene, sier professor Hossein Askari.

Idealer
Ifølge islamske anbefalinger, skal et land ha gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. Samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, og måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst. Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode, og innbyggerne skal behandles likt. 

– Når du har dette utgangspunktet, finner du at mange av de (majoritets)muslimske landene faktisk ikke styres etter islamske idealer.

– Et tankekors for ekstreme
Venstres stortingsrepresentant Abid Q. Raja mener resultatet burde være et tankekors for norske muslimer.

Foto: Illustrasjon.
Foto : Wikimedia Commons

– Særlig burde dette gjelde de som er inne på ekstreme tankebaner, sier Raja til NRK.