Åpner døren for imamutdanning: Teologisk Fakultet (TF) ved Uiniversitetet i Oslo vil nå komme i gang med et eget "islamologi"-fag.
Foto: Samer Shurukh

UiO får sin første islamteolog

– Vil komme de muslimske trossamfunnene til gode, hevder dekan ved Teologisk faktultet (TF)

Utrop nr. 36/2014 (25.09.2014)

Fakultetet lyser nå ut en førsteamanuensisstilling i islamsk teologi. Håpet på sikt er å bygge opp et bredere tilbud i islamske studier.

– Vi ser konturene av å kunne tilby en egen akademisk utdanning innen islamsk teologi, som vi tror også vil kunne komme de islamske trossamfunnene til gode, sier dekan Trygve Wyller til Vårt Land.

Wyller mener islamsk teologi tilsvarende vil kunne være nyttig for muslimske trossamfunn.

– Å bringe islam inn i det nordiske forskerfellesskapet vil kunne komme de muslimske trossamfunnene til gode, noe som vil kunne bidra til å utvikle en nordisk islamsk profil. Det betyr ikke en avsvekkelse av islam, men at vi får en variant av islam som hører til i den nordiske virkeligheten.

Islamologi-fag
Vårt Land skrev mandag om at arabiskstudier er blitt stadig mer populært.

Lege, skribent og tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn, Mohammad Usman Rana, tok samtidig til orde for at universitetene måtte bygge opp islamologi som fagretning.

Rana ønsket derfor et eget teologistudium ved norske universiteter, der man fordypet seg i koranstudier, historie og arabisk som religiøst språk. Han presiserte at dette skulle være noe annet enn en imamutdanning, at det skulle være et slags "islamologi-studie".

Er du skeptisk til ordet islamologi?

– Om vi kaller det islamologi, islamstudier eller islamsk teologi er underordnet. Når vi nå oppretter en forskerstilling, er det fordi vårt fakultet har bred kompetanse i kristen teologi, og samtidig er det på UiO en økende kompetanse i islamrelaterte studier, for eksempel arabisk, sharia, historie og islamsk teologi, sier Wyller.

Les også: (Vårt Land) Skape norsk islam?