Nå får flykninger som har fått opphold og som venter på bosetting mindre søtte fra staten.
Foto: Knut Egil Wang

Feil fra Kallmyr

– Satsene er noe høye, så vi kan kutte litt, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp). Nå får flyktninger lavere satser enn sosialklienter.

Utrop nr. 42/2014 (06.11.2014)

Kuttene som foreslås er 500 kroner i måneden for enslige og familier, som gjør at de vil sitte igjen med mellom 6- og 9.000 kroner i måneden til mat og klær. Støtten til barnefamiliene vil variere avhengig av barnenes alder. Kuttene gjelder for flyktninger som har fått opphold, men som venter på at en kommune kan bosette dem.

Kuttene får Tom Hjertholm til å steile. Han er leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp som drive flere asylmottak.

– De har omtrent halvparten av det som er satsene for sosial nødhjelp. Beboere i asylmottak lever under fattigdomsgrensen, sier Hjertholm til NRK.

- Mottakere av sosialhjelp må også dekke kostnader til husleie og strøm. På et mottak er alt dette gratis, sier Kallmyr.

Feil fra Kallmyr
For både sosialklienter og flyktninger i mottak er husleie dekket. Støtten de får er ment å brukes til mat, klær, reise og helse. 

 Flyktninger i mottakSosialklienter (statlige satser)
Enslige 32205600
Ektepar/ samboere 53609300
Barn (0-10)1390-18602810-3360

Kilde: Nav

Journalist skal leve på 98,50 kr per dag
Tidenes Krav journalist Hilde-Christine Brevik skal i én uke leve på den samme støtten en flyktning i asylmottak lever på. Trekker man 500 kroner fra dagens satser, blir det 690 kroner å leve på i uka.

Brevik startet prosjektet tirsdag kveld, og kommer hver dag til å skrive et eget blogginnlegg om hvordan prosjektet utarter seg dag til dag. 

Her kan du lese hennes blogg