Barn er forsvarsløse i situasjoner hvor de blir dårlig behandlet, mener menneskerettighetsjurist.
Foto: Enrique Saldivar/Flickr

– Barn i barnevernet må få klage på sms eller telefon

Landsforeningen for barnevernsbarn mener det er for vanskelig for barn i barnevernets omsorg å klage. – Det må et lavterskel klagetilbud til, sier styrelederen.

Utrop nr. 7/2016 (11.02.2016)

Barn som er i barnevernets omsorg og foresatte skal klage til Fylkesmannen hvis de mener oppfølgingen ikke er god nok. Styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Elisabeth Sandell, mener barn ikke har en reell klagemulighet fordi det er for vanskelig for barn å finne fram på nettsidene til Fylkesmennene. Det skriver NRK

– Det må et lavterskel klagetilbud til for barn, sier Sandell og nevner muligheten for å sende SMS eller ringe.

Det begrunner hun med at de fleste barn har tilgang på en mobiltelefon.

– Brudd på menneskerettigheter
I fjor ble 2300 barn tatt ut av hjemmet og plassert i en barnevernsinstitusjon eller et fosterhjem, ifølge tall fra Bufdir. 

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune er enig med Landsforeningen for barnevernsbarn om at det må et lavterskel klagetilbud til.

– Vernet for barn i barnevernets omsorg er katastrofalt dårlig, sier hun til NRK. 

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kai Morten Terning, sier at de lytter på Landsforeningens innspill og forbedre de ordningen som er.

– Derfor ser vi nå på hvordan de ulike klageordningene kan bli bedre, forteller han.