Forsker Marjan Nadim mener mediene har hatt feil fokus i dekningen av SSBs nyeste rapport om minoritetskvinner.
Foto: Ida Irene Bergstrøm

Mener mediene overser integrerings-suksess

– Vi er vitne til en dramatisk endring på én generasjon, skriver forsker Marjan Nadim.

Utrop nr. 13/2016 (23.03.2016)

– Innvandrernes barn gjør det mye bedre enn foreldregenerasjonen når det gjelder utdanning og arbeid, mens mediene fortsatt er mest opptatt av negative vinklinger, skriver Marjan Nadim i en kronikk i Dagsavisen. Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. 

Hun viser til en rapport SSB ga ut på kvinnedagen. Mediene har riktig nok skrevet om rapporten, men de har ikke fått med seg den store nyheten, mener Nadim, nemlig at andregenerasjon, ikke minst kvinner, er på god vei til å bli integrert arbeidsmarkedet.

Nadim trekker fram følgende tall fra rapporten:

• 69 prosent av norskfødte mødre i alderen 25 til 29 år er i arbeid. Til sammenligning er andelen 83 prosent for majoritetskvinner og 44 prosent for innvandrerkvinner.
• Blant de litt eldre mødrene, 30 til 34 år, er 75 prosent av de norskfødte mødrene i arbeid, sammenlignet med 87 prosent av majoritetsmødre og 55 prosent av innvandrermødre.

– Hvilken historie vi forteller om innvandring og integrering, har ikke bare betydning for hvordan vi tenker rundt og diskuterer integrering, men også for hvilke tiltak vi ser som relevante. Legger vi vekt på for eksempel innvandrerkvinnene som ligger langt «bak» majoriteten (som Dagsavisen valgte), eller de norskfødte kvinnene som har gjort et kjempebyks sammenlignet med foreldregenerasjonen? Jeg synes den siste historien er den mest interessante og viktige, skriver hun.