Feil om Fagforbundet og Israel

Palestinere blir frastjålet land, eiendom og naturressurser og blir utsatt for trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig rettergang. På bildet: Ødeleggelser etter krigen i Gaza i 2008/9
Landsstyret, Fagforbundet
Latest posts by Landsstyret, Fagforbundet (see all)

I et lengre innlegg tilegner Poraz Norges største arbeidstakerorganisasjon meninger vi definitivt ikke har. Ambassadens forsøk på å insinuere at vårt Palestina-engasjement er en antisemittisk kampanje faller på sin egen urimelighet.

Fagforbundet mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Vi er like tydelige på at Israel som okkupasjonsmakt må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Som FN også slår fast, mener vi at kjernen i konflikten er staten Israels nå nær 50 år lange ulovlige okkupasjon av Palestina.

Store lidelser
Palestinere blir frastjålet land, eiendom og naturressurser og blir utsatt for trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig rettergang. Israels vedvarende blokade av og krigføring mot Gaza har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling.

Tretti israelere har blitt drept av unge palestinere og nær 200 palestinere er drept siden september i fjor. Volden mot israelske styrker og bosettere skaper stor og berettiget frykt, samtidig som Amnesty International, Palestinian Center for Human Rights og B’Tselem melder om at reaksjonen fra de israelske styrkene i flere tilfeller kan karakteriseres som rene utenomrettslige henrettelser. I tillegg straffes hele landsbyer og familier for disse ugjerningene med rivning av familienes hjem.

Volden fra palestinerne mot sivile kan ikke forsvares, men den er som FNs generalsekretær Ban Ki Moon sier, forståelig ut fra at okkupasjonen er uutholdelig, ikke bare for de unge, men for alle palestinere. Volden og ødeleggelsene som bosetterne står for går upåaktet hen, og aggresjonen og drapene fra okkupasjonsmakta likeså. Vold har en sterk tendens til å avle mer vold.

Vi mener at Norge og det internasjonale samfunnet, inkludert FNs sikkerhetsråd, må gjøre de nødvendige tiltakene for å få israelske myndigheter til å forholde seg til internasjonal lov.

Kolonisering
Etter at Palestina fikk innvilget observatørstatus i FNs generalforsamling har byggingen av nye ulovlige bosettinger på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, økt. Denne koloniseringen av palestinske områder er i strid med Genève-konvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

På landsmøtet vårt i 2013 vedtok Fagforbundet å arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Israel har etablert et nytt system av økonomisk aktivitet på de okkuperte palestinske områdene som er en del av bosettingsvirksomheten. Denne økonomiske virksomheten må stoppes. Videre mener vi at Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av alle selskap som bidrar til okkupasjon. Alternativt må Norge gå inn for å ekskludere Israel fra OECD hvis Israel ikke skiller sin økonomi fra okkupasjonsøkonomien.

Fagorganiserte rundt om i verden står bak kravet om en rettferdig løsning for både palestinere og israelere. Det er denne politikken den israelske ambassaden bør kunne forholde seg til.

Teksten ble vedtatt av landsstyret i Fagforbundet 17.3. Landsstyret er det høyeste organet i Fagforbundet mellom landssmøtene.