Innvandring påvirker skoleprestasjoner i Sverige

Prosjekt: Kompetanse 16-24 konkluderer med at det er mulig å få mange av ungdommene som dropper ut av skolen tilbake på skolebenken eller i arbeid

Ifølge rapporten Innvandringens betydning for skoleresultatene, som ble presentert tidligere denne uken, har innvandringens betydning for resultatutviklingen i PISA økt etter 2006, skriver Dagens Næringsliv

I alle fag som ble målt, matematikk, lesing og naturfag, fikk Sverige dårligere resultater, og kom verst ut blant OECD-landene.

Andelen elever som ikke får gode nok karakterer til å være kvalifisert for videregående skole har økt fra i overkant av 10 prosent i 2006 til i overkant av 14 prosent i 2015, ifølge rapporten. Mye av forklaringen er en stadig større andel elever som har innvandret etter at de skulle ha begynt på skolen, og at denne elevgruppen har en svakere faglig utvikling enn andre elever.

Foreslår å spre elevene
Nå vil Skolverket at det settes inn tiltak for å bedre resultatene. Til Göteborgs-Posten føreslår Göteborgs skolebyråd Karin Pleijel fra Moderaterna (tilsvarende Høyre) at man må spre de nyankomne elevene mellom de ulike skoledistriktene.

– Ved å spre disse elevene vil de lettere kunne havne i et svenskspråklig miljø. Vi jobber med å få til dette, et tiltak som vi mener vil gjøre dem bedre i stand til å takle sin studiesituasjon og få bedre karakterer, sier hun.

Utdanningsminister Gustav Fridolin, også fra Moderaterna, innser overfor nyhetsbyrået TT at det må endringer til.

– Vi ser dette som en veldig viktig rapport, som viser at vi må bli sterkere i skolesystemet og bli bedre til å gi støtte til de elevene som kommer til Sverige.