– EU stenger grensene for menneskerettigheter

EU må lytte mer til folket og endre politikken sin. En politikk som har ført til mindre selvråderett og økte klasseskiller har ført til mer rasisme og høyrepopulisme, mener Nei til EU i en uttalelse. Illustrasjonsbildet tatt fra Europaparlamentet.
Foto: J. Logan
– Utkastet til avtale mellom Tyrkia og EU går på bekostning av menneskerettigheter og folkeretten, og er ikke en tidligere fredsprisvinner verdig, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
0Shares

I avtalen som ble presentert 7. mars presenterer EU en mulig løsning på flyktningkrisen i form av en avtale med Tyrkia om å returnere alle flyktninger som kommer på gresk jord, også syrere, til Tyrkia. For hver flyktning Tyrkia tar tilbake vil EU bosette en syrer som oppholder seg i Tyrkia. Tyrkia får ytterligere 3 milliarder euro for denne gesten.

– EU-lederne har sviktet. En massereturavtale mellom Hellas og Tyrkia undergraver internasjonale beskyttelsesstandarder og menneskerettigheter, og dermed EUs eget verdigrunnlag og rettsprinsipper. Alle, uavhengig av statsborgerskap, har rett til å søke asyl. Den foreslåtte avtalen vil i praksis være å sette en grense for hvem som har menneskerettigheter og hvem som ikke har det, sier Ørstavik.

Handlingsplanen utarbeidet av EU og Tyrkia mangler også tilstrekkelige tiltak for bedre levekår for de 3 millioner asylsøkere og flyktninger som bor i Tyrkia. Den mangler en plan for økt tilgang til sosial- og helsetjenester og implementering av barne- og likestillingstiltak for å beskytte de mest sårbare.

– Dagens avtale vil derfor mest sannsynlig føre til at flere mennesker på ny legger ut på farefull ferd for å søke beskyttelse for seg og sine. Veien vil bare ta en annen retning og menneskesmuglerne vil legge om strategien. Vi oppfordrer derfor EU-lederne til å styrke muligheten for å etablere trygge og lovlige veier inn i EU for personer som har behov for å søke asyl. Det er eneste måten å forhindre en farlig reise og for å bekjempe uregelmessig smugling, sier Ørstavik.

Norsk Folkehjelp oppfordrer den norske regjeringen og Børge Brende til å ta opp disse bekymringene i sine samtaler med EU.