OMOD-leder kritisk til politiets «stopp og sjekk»-praksis

OMOD-–leder Akhenaton Oddvar de Leon ber politiet ta en avveining og finne ut om hvorvidt det er viktigere å ta en ulovlig utlending når prisen er å stoppe mange flere med lovlig opphold.
Lederen for organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, stiller seg kritisk til politiets praksis for utlendingskontroll. 

– Selv om politiet strengt tatt har lov til å stoppe alle de gjør, må den enkelte polititjenestemann og politiledelsen være klar over at de samtidig mister tilliten fra mange av de som de stopper, sier De Leon sier til Politiforum.

De Leon er bekymret for at politiets kontrollvirksomhet rettet mot enkeltpersoner med utenlandsk utseende.

OMOD-lederen som etterlyser statistikk over politiets praksis mener «stopp og sjekk»-kontroller kan være ødeleggende for nettverks- og tillitsbygging.

– Det er bare når folk faktisk har gjort noe galt at det blir registrert. Jeg kunne ønsket at politiet hadde oversikt over hvem de faktisk kontrollerer, for å få bedre statistikk og få ned unødvendige kontroller, sier han. 

Dårlig selvbilde
– Når den enkelte opplever at politiet ser på en som potesielt kriminell, gjør det noe med den enkeltes selvbilde sier De Leon som legger til at han synes det er interessant at minoritetsungdom alltid er overrepresentert når det gjelder å bli stanset og kontrollert.

– Politiet er nødt til å ha et like godt forhold til ungdommer fra ulike minoriteter på lik linje med etnisk norsk ungdom, forteller han til Politiforum og påpeker hvor  viktig det er at kontaktflaten mellom minoritetene er.  

– Det skal være trygt å møte politiet, også for minoritetene, ikke det motsatte.

Polititjenestemenn og -kvinner, samt politiledelsen, må være klar over at minoritetsungdom som møter en god politibetjent, forteller andre om den positive opplevelse, og det spres i videre miljøene, sier de Leon.