Ap med strengere krav til innvandrere

Flere av lokallagene har overfor partiledelsen i Arbeiderpartiet gitt ønske om en mer solidarisk innvandringspolitikk (Foto: Illustrasjon).
Foto : Kjetil Ree
Innvandrerkvinner må presses inn i arbeidslivet, mener Aps Anette Trettebergstuen.

I løpet av denne uken la Arbeiderpartiet frem 22 nye forslag i innvandrings- og integreringspolitikken. Blant annet vil de ha obligatorisk leirskole, forby søskenbarnekteskap og at det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning. 

Ap-representant Anette Trettebergstuen vil ha et nytt partiprogram med langt klarere krav til at innvandrere lærer seg norsk og kommer ut i arbeid.

 
Foto : Wikimedia Commons

– Utgangspunktet er at vi lykkes med mye i integrasjonspolitikken, sier hun til Aftenposten.

Men noen grupper er vanskeligere å trekke inn i det norske samfunnet. For eksempel er arbeidsledigheten blant innvandrere med afrikansk bakgrunn på 12 prosent, dobbelt så høyt som blant innvandrere generelt og fem til seks ganger høyere enn ledigheten blant mennesker født i Norge.

– Vi vet at om ledigheten stiger, er det innvandrere og andre utsatte grupper som rammes hardest.

Arbeid nøkkelen
Trettebergstuen sitter i Jonas Gahr Støres arbeidsgruppe som jobber med kapitlet «samhold og tillit,» i det nye partiprogrammet.

– I Arbeiderpartiet vet vi at arbeid er nøkkelen til nesten alt. Det må bli viktigere i integreringsarbeidet også. Vi må komme raskere i gang med å bygge ned barrierene mot arbeidslivet, sier hun.

Hun legger til:

– Vi må for eksempel stille krav om at kvinnene skal ut i arbeidslivet. Vi vet at noen holder damene sine hjemme og skylder på kultur og religion. Det er disse familiene som topper statistikken for fattigdom og barnefattigdom.

Skjerpet tone
Arbeiderpartiets nye innvandringspolitiske talsperson, Masud Garakhani, viser til andre land som har gjort «betydelige innstramminger i innvandringspolitikken anført av sosialdemokrater».

For å lykkes med integreringen er det viktig at vi har god kontroll på innvandring og at vi ikke tar i mot flere flyktninger- og asylsøkere enn vi klarer å integrere, skriver stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) i en kronikk i VG.
Foto : Buskerud AP

– I Norge bør vi ikke være mer liberale enn sammenlignbare land. For å lykkes med integreringen er det viktig at vi har god kontroll på innvandring og at vi ikke tar i mot flere flyktninger- og asylsøkere enn vi klarer å integrere, skriver stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) i en kronikk i VG.

Ulike reaksjoner
Arbeiderpartiets vridning på innvandrings- og integreringsfeltet har gitt både negative og positive reaksjoner med seg. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim varsler at Frp vil stemme for Ap-forslag som er «Frp-politikk»

– Arbeiderpartiet kopierer politikken vår. Det er nye takter fra Ap, og de har en innvandringspolitisk talsperson som er kjent for å snakke i store ord og gå høyt ut, men vi vet dessverre at «sånne som Masud» blir stoppet i Arbeiderpartiet, sier Helgheim til ABCNyheter.

Garahkhanis uttalelser skaper større distanse mellom KrF og Ap, ifølge KrF-representant Torhild Brandsdal.

– Det er ganske langt mellom Ap og KrF for tiden akkurat på dette området, konstaterer hun overfor NTB.

Journalist og redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, advarer på sin side om farene ved en slik politisk snuoperasjon.

– Hvor gjennomtenkt er Arbeiderpartiets nye strategi om å bli mer Listhaug enn Listhaug? Slike dueller vinner vanligvis originalen, til enorm kostnad for kopien, skriver Omdal på sin Twitter-profil.