Innvandrere fra Somalia bor trangest

Innvandrere fra Afrika har det trangest hjemme, og aller mest trangbodd er det hos innvandrerfamilier fra Somalia, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå. 
0Shares

Ifølge rapporten regnes 20 prosent av husholdninger blant innvandrere som trangbodde. For resten av befolkningen er tallet fem prosent, melder forskning.no.

Husholdninger der innvandrere har bakgrunn fra Afrika bor trangest. Her regnes 29 prosent som trangbodde. Innvandrere fra Somalia er klart mest trangbodde med 38 prosent.

I rapporten fra Statistisk sentralbyrå defineres en husholdning som trangbodd dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og dersom P-arealet er under 25 kvadratmeter per person.

Blant innvandrere fra Asia er det folk fra Pakistan og Syria som bor trangest, med henholdsvis 34 og 21 prosent.

– Husholdninger fra Pakistan har lengre botid og betydelig større eierandeler enn husholdninger fra Syria. Vi kunne kanskje forvente at husholdninger fra land med lang botid og store eierandeler, det vi kan kalle etablerte husholdninger, i minst grad er trangbodde. Men dette er altså ikke et klart mønster, sier Andersen til forskning.no.

Husholdninger fra Pakistan størst
Innvandrerhusholdningene har i gjennomsnitt 2,27 personer, noe mer enn de øvrige husholdningene her til lands som ligger på 2,17 personer. Husholdningene fra Pakistan er de største med et gjennomsnitt på 3,37 personer. 

Oslo er det fylket med klart størst trangboddhet både blant innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger.

– Men det er relativt sett flere husholdninger med én person blant innvandrerhusholdningene enn blant de øvrige husholdningene. Andelen husholdninger med to personer derimot er vesentlig mindre blant innvandrere, sier Andersen til ssb.no.

Klikk her for å lese rapporten