Sylvi Listhaug blir sammenlignet med Trump i amerikansk storavis.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenligner Listhaug med Donald Trump

Washington Post sammenligner innvandringsminister Sylvi Listhaugs politikk med politikken til den republikanske presidentkandidaten Donald Trump.

Utrop nr. 24/2016 (16.06.2016)

Sammen med den nederlandske Geert Wilders, den franske Marine Le Pen og britiske Boris Johnson, blir den norske ministeren Sylvi Listhaug (Frp) sammenlignet med Donald Trump. 

– Den nye stjernen i Framskrittspartiet er kjent for hennes reality TV-aktige oppførsel, blant annet et stunt der hun fløt rundt i en overlevelsesdrakt i Middelhavet for å forstå flyktningkrisen bedre, skriver avisen

De trekker også fram Storskog som et eksempel på hennes strenge innvandringspolitikk. 

– Etter å ha blitt Norges innvandringsminister i Desember, har hun tatt en hard linje i innvandringspolitikken, deriblant sende utviste asylsøkere tilbake til Russland i kuldegrader. Dette kan sees på som et brudd på internasjonal lovgivning, forklarer Washington Post videre. 

Europas populister
Med utgangspunkt i innvandringsforslagene til Donald Trump, deriblant det å nekte muslimer innreise i landet, har den amerikanske avisen laget en liste over lignende europeiske politikere. 

– I likhet med Trump får også de europeiske politikerne styrke fra de ikke-utdannede og den hvite arbeiderklassen. De spiller også på frykten for innvandring, globalisering, arbeidsledighet og mangel på kontroll i en stadig mer mangfoldig verden.