Sammenligner Listhaug med Donald Trump

Sylvi Listhaug

Sammen med den nederlandske Geert Wilders, den franske Marine Le Pen og britiske Boris Johnson, blir den norske ministeren Sylvi Listhaug (Frp) sammenlignet med Donald Trump. 

– Den nye stjernen i Framskrittspartiet er kjent for hennes reality TV-aktige oppførsel, blant annet et stunt der hun fløt rundt i en overlevelsesdrakt i Middelhavet for å forstå flyktningkrisen bedre, skriver avisen

De trekker også fram Storskog som et eksempel på hennes strenge innvandringspolitikk. 

– Etter å ha blitt Norges innvandringsminister i Desember, har hun tatt en hard linje i innvandringspolitikken, deriblant sende utviste asylsøkere tilbake til Russland i kuldegrader. Dette kan sees på som et brudd på internasjonal lovgivning, forklarer Washington Post videre. 

Europas populister
Med utgangspunkt i innvandringsforslagene til Donald Trump, deriblant det å nekte muslimer innreise i landet, har den amerikanske avisen laget en liste over lignende europeiske politikere. 

– I likhet med Trump får også de europeiske politikerne styrke fra de ikke-utdannede og den hvite arbeiderklassen. De spiller også på frykten for innvandring, globalisering, arbeidsledighet og mangel på kontroll i en stadig mer mangfoldig verden.